Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Znakiem promocyjnym jest uproszczony herb m.st. Warszawy z napisem „Warszawa”. Występuje w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz w wersji poziomej i pionowej. Element graficzny znaku (symbol herbowy), nawiązuje do historycznych odwzorowań herbu stolicy. Profil twarzy syreny opiera się na rysach słynnej warszawianki Marii Skłodowskiej-Curie. Znak służy do celów promocyjnych i informacyjnych m.st. Warszawy. Nie zastępuje herbu stolicy.

 • Artykuł

  Doktorantki i doktorantów warszawskich uczelni zapraszamy do podjęcia w swojej działalności naukowej tematów związanych z rozwojem i codziennym funkcjonowaniem miasta. Młodzi naukowcy, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów, mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów. Stypendium jest przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt.. Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień - grudzień 2017 - diagnoza lipiec-grudzień 2018 - przygotowanie projektu polityki maj - wrzesień 2019 - konsultacje społeczne październik - grudzień 2019 - przygotowanie ostatecznej wersji polityki styczeń - kwiecień 2020 - uzgodnienia wewnątrz Urzędu m.st. Warszawy "Polityka turystyczna m.st. Warszawy" wprowadzona w życie 30 września 2020 Zwiększenie aktywności turystycznej w...

 • Artykuł

  Raporty do pobrania: Barometr Gospodarczy 2021 Barometr Gospodarczy 2020 Barometr Gospodarczy 2019 Barometr Gospodarczy 2018 Barometr Gospodarczy 2017 Informacja dotycząca dostępności: Plik pdf nie spełnia wymogów dotyczących dostępności cyfrowej. Jeśli masz kłopot z dostępem do tej treści, prosimy o kontakt. Umożliwimy zapoznanie się z dokumentem. Biuro Strategii i Analiz, Wydział Startegii Rozwoju Miasta email: isiekierska@um.warszawa.pl tel. 22 443 13 57

 • Artykuł

  Jak zwiększać dostępność atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych sposobów spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania? Aby osiągnąć te cele, przygotowujemy program "Kultura blisko domu do roku 2025". Program ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia. Będzie on...