Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem przyciągamy talenty i liderów" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 9 grudnia 2021 r. Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy 26 października 2021 Program został zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które podjęło też decyzję o jego przyjęciu zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Pozytywna opinia dla programu 6 września...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem generujemy innowacje" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1947/2021 z 9 grudnia 2021 r. Realizacja programu ma pomóc w stworzeniu w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta. Mają one zachęcić utalentowane osoby oraz liderów do pracy, nauki i...

 • Artykuł

  Jak zapewnić warunki do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych? Jak skutecznie w tym celu wzmacniać i wykorzystywać współpracę między różnymi organizacjami i instytucjami? Ma nam w tym pomóc "Program generujemy innowacje" - program do roku 2025. Program wpisuje się w startegiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.2. Generujemy innowacje. Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem...

 • Artykuł

  Jak ułatwiać warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom, artystom oraz działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji? Jak skutecznie promować ich osiągnięcia poza granicami naszego kraju? Ma nam w tym pomóc "Program Warszawa inspiruje świat". "Program Warszawa inspiruje świat" wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat. Cel 4.4. Inspirujemy świat Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców,...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Uzgodnienia wewnętrzne nt. programu. Działania zaplanowane na IV kwartał 2020: czwarte posiedzenie Rady programu, która dokona wyboru projektów wspierających realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat opracowanie programu wykonawczego wraz z załącznikami Trwają prace nad celami szczegółowymi i działaniami oraz wskaźnikami do programu wykonawczego październik 2020 9 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady programu wykonawczego,...