Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1945/2021 z dnia 9.12.2021 r. Realizacja programu ma pomóc w tworzeniu i zapewnieniu w Warszawie jeszcze bardziej przyjaznych warunków do zakładania, prowadzenia i rozwoju biznesu. Celem jest poprawa dostępu do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, stałe poszerzanie oferty doradczej i szkoleniowej, budowanie systemu wsparcia dla osób...

 • Artykuł

  Jak rozwijać system wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy? W osiągnięciu tych celów ma nam pomóc "Program przedsiębiorcza Warszawa". Najważniejsze obszary programu to: rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie powstawania nowych firm, zapewnienie infrastruktury do rozpoczynania...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – rozpoczęcie prac nad programem październik 2019 – spotkanie grupy roboczej listopad 2019 – spotkanie Rady Programu, przyjęcie założeń do diagnozy grudzień 2019 – blisko domu, czyli gdzie? – analiza rozmieszczenia ludności i oczekiwań społecznych w zakresie bliskości usług styczeń 2020 – wybór wykonawcy diagnozy luty 2020 – drugie spotkanie grupy roboczej, drugie spotkanie Rady Programu, omówienie zebranych do diagnozy danych i propozycji układu projektów...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Program przyjęty do realizacji 24 maja 2022 Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Kultura blisko domu do roku 2025” do celu operacyjnego 2.2. „Strategii #Warszawa2030”. Akceptacja Rady Programu 22 listopada 2021 Na posiedzieniu Rady Programu celu 2.2. "Strategii #Warszawa2030", które odbyło się 22 listopada 2021 r., zostały przyjęte programy "Kultura blisko domu do roku 2025" oraz "Program sportowo blisko...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? program przyjęty przez Radę Programu Akcpeptacja Rady Programu 22 listopada 2021 Na posiedzieniu Rady Programu celu 2.2. "Strategii #Warszawa2030", które odbyło się 22 listopada 2021 r., zostały przyjęte "Program kultura blisko domu" oraz "Program sportowo blisko domu". Opracowanie projektu programu 4 października 2021 Jesteśmy w trakcie opracowania projektu "Programu sportowo blisko domu" w Warszawie do roku 2025 (wcześniej Program sport i rekreacja w...