Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Zarządzanie strategią rozwoju miasta należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy. Prezydent podejmuje kluczowe decyzje o kierunkach rozwoju miasta, w tym o aktualizacji strategii, jej wdrażaniu oraz wydaje inne postanowienia, m.in. na podstawie danych z monitorowania i ewaluacji strategii. Prezydenta wspierają pozostali uczestnicy systemu zarządzania strategią rozwoju miasta: Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarz m.st. Warszawy, Skarbnik m.st. Warszawy, Dyrektor Magistratu oraz...

 • Artykuł

  Polityka rozwoju miast powiązana jest z wytycznymi oraz dokumentami na kilku poziomach: międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim. Pierwszy poziom stanowią wytyczne międzynarodowe, które określają cele oraz wyznaczają miastom kierunki działań, zaliczamy do nich: Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agendę ONZ) Nową Agendę Miejską Agendę Miejską dla Unii Europejskiej Nową Kartę Lipską Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 W 2015 r. wszystkie 193 państwa członkowskie...

 • Artykuł

  Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW), nazywany także Regionem warszawskim stołecznym (RWS), znajduje się w centralnej części województwa mazowieckiego. W jego skład wchodzi 70 gmin, w tym 9 powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński oraz m.st. Warszawa mająca status miasta na prawach powiatu. Obszar Metropolitalny Warszawy zajmuje powierzchnię 6,1 tys. km2, co stanowi 17,2% powierzchni województwa...

 • Artykuł

  Polityka młodzieżowa to dokument wyznaczający kierunki pracy z młodzieżą. Określa wartości i postawy, które są kluczowe w kontekście pracy z młodzieżą na wszystkich jej płaszczyznach. Dokument stanowi wytyczne dla wszystkich podmiotów współpracujących z i na rzecz młodzieży. Jest odpowiedzią na pytanie, do czego wspólnie jako miasto dążymy. Ułatwia młodym odnalezienie się w gąszczu miejskich działań oraz stanowi dla nich wsparcie w kształtowaniu pozytywnych postaw i swojej tożsamości....

 • Artykuł

  Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność. Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych wyzwań, jak również wspierać w sytuacjach kryzysowych....