Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Jak ułatwiać warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom, artystom oraz działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji? Jak skutecznie promować ich osiągnięcia poza granicami naszego kraju? Ma nam w tym pomóc "Program Warszawa inspiruje świat". "Program Warszawa inspiruje świat" wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat. Cel 4.4. Inspirujemy świat Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców,...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Uzgodnienia wewnętrzne nt. programu. Działania zaplanowane na IV kwartał 2020: czwarte posiedzenie Rady programu, która dokona wyboru projektów wspierających realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat opracowanie programu wykonawczego wraz z załącznikami Trwają prace nad celami szczegółowymi i działaniami oraz wskaźnikami do programu wykonawczego październik 2020 9 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady programu wykonawczego,...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – styczeń 2020 – diagnoza luty – sierpień 2020 – przygotowanie projektu programu 20 listopada 2020 – posiedzenie Rady Programu 4.1 i akceptacja programu listopad/grudzień 2020 – ewaluacja ex ante programu luty 2021 – akceptacja Programu przez Prezydenta m.st. Warszawy marzec 2021 – konsultacje społeczne Programu (uzależnione od sytuacji związanej z COVID 19) kwiecień/ lipiec 2021 – opracowanie finalnej wersji programu (po uwzględnieniu uwag z konsultacji...

 • Artykuł

  Jak rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów? Jak zachęcać do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności społecznej? W osiągnięciu tych ma nam pomóc program “Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy do roku 2025". Program ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i...

 • Artykuł

  Jak poprawić jakość poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu? W osiągnięciu tego celu ma nam pomóc "Program zrównoważonej mobilności". Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Cel 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy wymaga powiązania różnych części miasta i...