Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Główna ulica w mieście przemienia się w zieloną aleję ze szpalerami drzew, ścieżkami rowerowymi, zielonymi torami i nowymi przejściami dla pieszych. Wszystko w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, zakładającego przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną.

 • Artykuł

  Jak zapewnić warunki do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć wzbogacających twórczy potencjał miasta? Aby osiągnąć te cele, wdrażamy "Program przyciągamy talenty i liderów". Najważniejsze obszary programu dotyczą: zachęcenia utalentowanych osób do przyjazdu i zamieszkania w Warszawie, wsparcia w organizowaniu w stolicy znaczących wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, sportowych o zasięgu międzynarodowym, zwiększenia atrakcyjności...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem przyciągamy talenty i liderów" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 9 grudnia 2021 r. Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy 26 października 2021 Program został zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które podjęło też decyzję o jego przyjęciu zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Pozytywna opinia dla programu 6 września...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem generujemy innowacje" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1947/2021 z 9 grudnia 2021 r. Realizacja programu ma pomóc w stworzeniu w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta. Mają one zachęcić utalentowane osoby oraz liderów do pracy, nauki i...

 • Artykuł

  Jak zapewnić warunki do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych? Jak skutecznie w tym celu wzmacniać i wykorzystywać współpracę między różnymi organizacjami i instytucjami? Ma nam w tym pomóc "Program generujemy innowacje" - program do roku 2025. Program wpisuje się w startegiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.2. Generujemy innowacje. Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem...