Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Podstawowe informacje Biuro wiodące: Centrum Komunikacji Społecznej Koordynatorka: Marta Widz Kontakt: mwidz@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Warszawa może być pierwszym miastem w Polsce, które podjęło inicjatywę tworzenia funkcjonalnej i zrównoważonej polityki żywnościowej. W ten sposób spełniamy zobowiązania paktu o żywnościowej polityce miejskiej z Mediolanu, którego jesteśmy sygnatariuszem. Pakt ten dotyczył promowania zdrowego żywienia i rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego.

 • Artykuł

  Projekt dokumentu polityki żywnościowej Warszawy 30 maja 2022 Opracowaliśmy projekt polityki żywnościowej dla Warszawy. Najbardziej istotne obszary systemu żywnościowego m.st. Warszawy i związane z nimi wyzwania zostały określone podczas spotkań warsztatowych z interesariuszami systemu żywnościowego: naukowcami, urzędnikami, przedstawicielami biznesu związanego z gastronomią i handlem żywnością, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami szpitali, szkół, żłobków i instytucji miejskich,...

 • Artykuł

  Zamiast bruku i betonu, zieleń i miejsca do odpoczynku. Plac Defilad zmieni się w miejsce przyjazne mieszkańcom.

 • Artykuł

  Jak zapewnić warunki do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć wzbogacających twórczy potencjał miasta? Aby osiągnąć te cele, wdrażamy "Program przyciągamy talenty i liderów". Najważniejsze obszary programu dotyczą: zachęcenia utalentowanych osób do przyjazdu i zamieszkania w Warszawie, wsparcia w organizowaniu w stolicy znaczących wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, sportowych o zasięgu międzynarodowym, zwiększenia atrakcyjności...