Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Warszawa przeprowadziła już konkurs architektoniczny na modernizację Skry. Wspólnie z przedstawicielami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wybraliśmy koncepcję zagospodarowania tego terenu oraz zabezpieczyliśmy 30 mln zł na pierwszy etap inwestycji. Nie możemy jednak otworzyć tytułu inwestycyjnego, bo mimo wyroku sądu wciąż nie wydano nam obiektu. - O modernizacje obiektów sportowych znajdujących się na obiekcie Skry staramy się już od wielu lat. Zabezpieczyliśmy środku na realizację...

 • Artykuł

  Zbieg ulic Chmielnej, Kruczej, Zgody, Brackiej i Szpitalnej zmieni się w nową przestrzeń publiczną. Rada m.st. Warszawy przyznała środki na budowę w tym miejscu placu Pięciu Rogów będącego częścią koncepcji nowego centrum Warszawy. Miejsce, w którym spotykają się ulice Bracka, Chmielna, Zgoda i Szpitalna, to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych Śródmieścia. Obecny sposób zagospodarowania placu daleki jest od pełnego wykorzystania jego walorów. Większość powierzchni zajmują jezdnie...

 • Artykuł

  Słyszeliście o CIC Warsaw? To przestrzeń, która stawia na szerzenie przedsiębiorczości i promowanie innowacji. Startuje już 1 lipca i mieścić się będzie w Varso Place! Znaleźć będzie można w nim: - District Hall (centrum innowacji społecznych), - Scale-ups Floors (piętra dla firm), - Trend House (klub liderów systemu innowacyjnego), - Investors Floor (piętro dla funduszy inwestycyjnych). Czemu warto zapamiętać tę nazwę? Ponieważ jednym z wydarzeń będą tak zwane Venture Cafe Thursday...

 • Artykuł

  Warszawa jako pierwsza w Polsce dołącza do programu „Zielone Miasta”. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie o przystąpieniu Warszawy do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Otwiera to przed naszym miastem nowe szanse rozwoju i finansowania inwestycji przyjaznych środowisku. Cel programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities) to wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. EBOR może w...

 • Artykuł

  Stolica wspiera najzdolniejszych uczniów i młodzież poprzez stypendia, przyznawane corocznie w różnych kategoriach. Promowanie zdolnych, kreatywnych, aktywnych mieszkańców miasta oraz osób z nim związanych to praktyczna realizacja założeń Strategii #Warszawa2030 – aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia. Wybitnie uzdolnionym warszawskim uczniom przysługują różne rodzaje pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Dyrektorzy szkół i burmistrzowie przyznają stypendia za...