Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2020 - inicjowanie projektu październik - listopad 2020 - analiza danych zastanych (desk research), indywidualne wywiady pogłębione (eksperckie), wywiady grupowe z młodzieżą listopad - grudzień 2020 - warsztaty konsultacyjno-projekcyjne z młodymi ludźmi grudzień 2020 - luty 2021 - konsultacje treści projektu w grupie eksperckiej kwiecień - maj 2021 - konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne czerwiec 2021 - podsumowanie konsultacji społecznych, uzgodnienia...

 • Artykuł

  Warszawa podobnie jak inne europejskie miasta stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Stolica musi być przygotowana na coraz częstsze anomalie pogodowe, ulewne deszcze, fale upałów czy susze. Dlatego przygotowaliśmy "Miejski Plan Adaptacji" politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu oraz wzmacniających odporność miasta. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy wymaga realnych działań: inwestycji w...

 • Artykuł

  Po co Warszawie Polityka różnorodności społecznej? Ponieważ chcemy by stolica była dobrym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy przekonania. Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żebyśmy wszyscy czuli się w naszym mieście dobrze i byli równo traktowani. Polityka wskaże nam, jak wspierać i dbać o różnorodność społeczną w Warszawie.

 • Artykuł

  "Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030" wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Celem polityki jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Władze m.st. Warszawy mogą podnosić jakość zamieszkiwania przez odpowiedzialną politykę planistyczną, wyznaczanie trendów w budownictwie, innowacje mieszkaniowe,...

 • Artykuł

  „Polityka turystyczna m.st. Warszawy” wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje wartości i zasady dotyczące turystyki, które zostały ujęte w ośmiu kierunkach sprzężonych z celami operacyjnymi „Strategii #Warszawa2030”. Dokument określa ich zastosowanie w praktycznych działaniach realizowanych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami i branżą, co umożliwi zharmonizowanie rozwoju turystyki z rozwojem miasta. W polityce znalazły się m.in. postulaty dotyczące zwiększenia aktywności...