Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Program przed konsultacjami społecznymi. Spotkanie Rady Programu 11 października 2021 29 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu wykonawczego do celu operacyjnego 3.1. – „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych”. Celem spotkania była prezentacja diagnozy oraz wyzwań i potencjałów miasta (analizy SWOT). W spotkaniu, któremu przewodniczył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, uczestniczyli przedstawiciele biur i jednostek...

 • Artykuł

  Jak poprawiać użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście oraz łączyć je w spójną i atrakcyjną sieć? Pomoże nam w tym Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych. Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Cel 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej Przestrzeń publiczna jest elementem struktury funkcjonalno- przestrzennej...

 • Artykuł

  Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1945/2021 z dnia 9.12.2021 r. Realizacja programu ma pomóc w tworzeniu i zapewnieniu w Warszawie jeszcze bardziej przyjaznych warunków do zakładania, prowadzenia i rozwoju biznesu. Celem jest poprawa dostępu do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, stałe poszerzanie oferty doradczej i szkoleniowej, budowanie systemu wsparcia dla osób...

 • Artykuł

  Jak rozwijać system wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy? W osiągnięciu tych celów ma nam pomóc "Program przedsiębiorcza Warszawa". Najważniejsze obszary programu to: rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie powstawania nowych firm, zapewnienie infrastruktury do rozpoczynania...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – rozpoczęcie prac nad programem październik 2019 – spotkanie grupy roboczej listopad 2019 – spotkanie Rady Programu, przyjęcie założeń do diagnozy grudzień 2019 – blisko domu, czyli gdzie? – analiza rozmieszczenia ludności i oczekiwań społecznych w zakresie bliskości usług styczeń 2020 – wybór wykonawcy diagnozy luty 2020 – drugie spotkanie grupy roboczej, drugie spotkanie Rady Programu, omówienie zebranych do diagnozy danych i propozycji układu projektów...