Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Można już składać wnioski dotacyjne na prace konserwatorskie przy zabytkach planowane na przyszły rok. Nabór trwa do 2 listopada 2020 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków m.st. Warszawy na przyszłoroczne prace  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 2 listopada 2020 r. złożyć  wniosek na formularzu dostępnym na stronie zabytki.um.warszawa.pl. Decydująca jest data wpływu wniosku do Biura Stołecznego Konserwatora...

 • Artykuł

  W tegorocznej edycji festiwalu Warszawa w Budowie tematem wiodącym jest wspólnota, społeczne relacje i potrzeby mieszkańców stolicy. Festiwal zajmował się dotąd architekturą i planowaniem przestrzennym miasta, a w tym roku przesuwa akcent z ulic i placów Warszawy na społeczne relacje oraz potrzeby mieszkańców. Do tworzenia programu wspólnych działań organizatorzy zaprosili małe grupy i mikrospołeczności. - Pandemia gwałtowanie zmieniła świat, pozbawiła złudzenia, że możemy przewidzieć...

 • Artykuł

  Warszawa ma blisko 2 mln mieszkańców, a w 2019 roku odwiedziło nas ponad 10 mln turystów i ponad dwukrotnie więcej gości jednodniowych. Turystyka pełni ważną rolę w rozwoju miasta, dlatego wprowadzamy „Politykę turystyczną m.st. Warszawy”,                  która zapewni jej spójność z innymi funkcjami miasta. Najważniejsze kierunki rozwoju turystyki w Warszawie Zwiększenie aktywności turystycznej w dzielnicach, stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych, zachowanie...

 • Artykuł

  Trwają konsultacje projektu "Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku" – to trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności w naszym województwie. Okres wdrażania poprzedniej „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku” właśnie dobiega końca. Projekt nowego dokumentu został przygotowany wspólnie z szerokim gronem ze środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia. Umożliwi kontynuację dotychczasowych działań przyczyniających się do rozwoju...

 • Artykuł

  Facebook przeznaczy 1,3 mln zł na wsparcie małych i średnich warszawskich firm w walce ze skutkami pandemii. Patronat nad programem objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zgłaszać się można od 29 września do 8 października. Facebook chce pomóc warszawskim przedsiębiorcom w odbudowie działalności, cyfrowej transformacji i pokonaniu trudności związanych z pandemią. – Ograniczenia związane z pandemią uderzyły szczególnie w małe i średnie firmy. Prawie jedna czwarta polskich firm obecnych na...