Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawa może być pierwszym miastem w Polsce, które podjęło inicjatywę tworzenia funkcjonalnej i zrównoważonej polityki żywnościowej. W ten sposób spełniamy zobowiązania paktu o żywnościowej polityce miejskiej z Mediolanu, którego jesteśmy sygnatariuszem. Pakt ten dotyczył promowania zdrowego żywienia i rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego.

 • Artykuł

  Ruszyły prace nad "Polityką żywnościową" 6 listopada 2020 W przygotowanie "Polityki żywnościowej" Warszawy włączyli się naukowcy ze stołecznych uczelni, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu warsztatowym z ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. W zespole są również przedstawiciele miejskich biur...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem przyciągamy talenty i liderów" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 9 grudnia 2021 r. Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy 26 października 2021 Program został zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które podjęło też decyzję o jego przyjęciu zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Pozytywna opinia dla programu 6 września...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem generujemy innowacje" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1947/2021 z 9 grudnia 2021 r. Realizacja programu ma pomóc w stworzeniu w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta. Mają one zachęcić utalentowane osoby oraz liderów do pracy, nauki i...

 • Artykuł

  Jak ułatwiać warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom, artystom oraz działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji? Jak skutecznie promować ich osiągnięcia poza granicami naszego kraju? Ma nam w tym pomóc "Program Warszawa inspiruje świat". "Program Warszawa inspiruje świat" wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat. Cel 4.4. Inspirujemy świat Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców,...