Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz...

 • Artykuł

  Warszawa podobnie jak inne europejskie miasta stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Stolica musi być przygotowana na coraz częstsze anomalie pogodowe, ulewne deszcze, fale upałów czy susze. Dlatego przygotowaliśmy "Miejski Plan Adaptacji" politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu oraz wzmacniających odporność miasta. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy wymaga realnych działań: inwestycji w...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2020 - inicjowanie projektu październik - listopad 2020 - analiza danych zastanych (desk research), indywidualne wywiady pogłębione (eksperckie), wywiady grupowe z młodzieżą listopad - grudzień 2020 - warsztaty konsultacyjno-projekcyjne z młodymi ludźmi grudzień 2020 - luty 2021 - konsultacje treści projektu w grupie eksperckiej kwiecień - maj 2021 - konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne czerwiec 2021 - podsumowanie konsultacji społecznych, uzgodnienia...

 • Artykuł

  Po co Warszawie Polityka różnorodności społecznej? Ponieważ chcemy by stolica była dobrym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy przekonania. Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żebyśmy wszyscy czuli się w naszym mieście dobrze i byli równo traktowani. Polityka wskaże nam, jak wspierać i dbać o różnorodność społeczną w Warszawie.

 • Artykuł

  "Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030" wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Celem polityki jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Władze m.st. Warszawy mogą podnosić jakość zamieszkiwania przez odpowiedzialną politykę planistyczną, wyznaczanie trendów w budownictwie, innowacje mieszkaniowe,...