Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żeby wszyscy, którzy wybrali Warszawę na swoje miasto czuli się w nim dobrze i byli równo traktowani. Dlatego przygotowujemy "Politykę różnorodności społecznej". Polityka to dokument, który pomoże nam działać na rzecz równego traktowania i wspierać różnorodność społeczną. Oznacza to, że chcemy tworzyć takie warunki do życia w mieście, aby włączać wszystkich i nie wykluczać nikogo. Dokument będzie wyznaczał kierunek działań dla Warszawy, po...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem przyciągamy talenty i liderów" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 9 grudnia 2021 r. Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy 26 października 2021 Program został zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które podjęło też decyzję o jego przyjęciu zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Pozytywna opinia dla programu 6 września...

 • Artykuł

  Informacje o przebiegu prac nad "Programem generujemy innowacje" Program przyjęty do realizacji 9 grudnia 2021 Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1947/2021 z 9 grudnia 2021 r. Realizacja programu ma pomóc w stworzeniu w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta. Mają one zachęcić utalentowane osoby oraz liderów do pracy, nauki i...

 • Artykuł

  Jak ułatwiać warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom, artystom oraz działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji? Jak skutecznie promować ich osiągnięcia poza granicami naszego kraju? Ma nam w tym pomóc "Program Warszawa inspiruje świat". "Program Warszawa inspiruje świat" wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat. Cel 4.4. Inspirujemy świat Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców,...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – styczeń 2020 – diagnoza luty – sierpień 2020 – przygotowanie projektu programu 20 listopada 2020 – posiedzenie Rady Programu 4.1 i akceptacja programu listopad/grudzień 2020 – ewaluacja ex ante programu luty 2021 – akceptacja Programu przez Prezydenta m.st. Warszawy marzec 2021 – konsultacje społeczne Programu (uzależnione od sytuacji związanej z COVID 19) kwiecień/ lipiec 2021 – opracowanie finalnej wersji programu (po uwzględnieniu uwag z konsultacji...