Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Od zero waste i recyklingu w produkcji wydarzeń, przez „zieloną” edukację dla pracowników, po zakładanie kompostowników, łąk i ogrodów sąsiedzkich. Rusza Kultura dla Klimatu - ważna inicjatywa ekologiczna dla instytucji kultury, współfinansowana ze stołecznego budżetu. - W nowej polityce kulturalnej m.st. Warszawy podkreślamy, jak ważne jest przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Stołeczne instytucje kultury już prowadzą działania na rzecz klimatu i ekologii – jak choćby Teatr Powszechny w...

 • Artykuł

  Trwają zapisy do programu bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa, księgowości i biznesu. Tegoroczna edycja prowadzona jest przez Startup Academy. Konsultacje odbywają się w formule online. To nie jedyna oferta, jaką proponujemy warszawskim firmom. Program Academy_Smolna to stała oferta Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Edycja 2021 realizowana jest przez Startup Academy. Do grudnia 2021 roku zrealizowane zostanie 680 godzin konsultacji z ekspertami. Osoby zainteresowane założeniem własnej...

 • Artykuł

  Znamy wyniki Barometru gospodarczego za 2020 r. W tym roku pytaliśmy warszawskich przedsiębiorców nie tylko o poziom zadowolenia z warunków do rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym z oferty wsparcia urzędu miasta, aktywność społeczną firm czy o działalności innowacyjną i międzynarodową, ale również o ich opinię związaną z funkcjonowaniem firmy w trakcie pandemii COVID-19. Prezentacja z wynikami badania nie spełnia wymogów dotyczących dostępności cyfrowej i nie możemy jej w...

 • Artykuł

  Działa już bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców, którzy szczególnie w czasie pandemii potrzebują zdigitalizować swoje usługi. Infolinia to darmowe konsultacje na temat narzędzi cyfrowych, zmiany modelu biznesowego, bezpieczeństwa danych, efektywnej pracy zdalnej czy sprzedaży hybrydowej. Na trudne czasy - technologia Infolinię uruchomiła firma Engave we współpracy z m.st. Warszawą w ramach projektu Technologia na trudne czasy. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 pod...

 • Artykuł

  W ramach struktury Urzędu m.st. Warszawy działa nowe biuro – Biuro Strategii i Analiz. Biuro Strategii i Analiz odpowiedzialne jest za koordynowanie polityki rozwoju m.st. Warszawy oraz nadzór nad badaniami. W skład komórki weszły zespoły, które dotychczas funkcjonowały w ramach Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz Biura Marketingu Miasta. Zadania biura to m.in.: – zarządzanie strategią rozwoju m.st. Warszawy, – prowadzenie działań na rzecz upowszechniania idei zarządzania...