Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców. Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz przyciągania nowych...

 • Artykuł

  Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po mieście – codziennie dojeżdżających do pracy, szkoły lub uczelni, turystów i innych przyjezdnych – wymaga wysokiej jakości, odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. Należy zatem kształtować strukturę funkcjonalnoprzestrzenną zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności, a także zwiększać zwartość zabudowy niedokończonych układów urbanistycznych i przeciwdziałać „rozlewaniu się” miasta. Dlatego docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy...

 • Artykuł

  Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2020 - inicjowanie projektu październik - listopad 2020 - analiza danych zastanych (desk research), indywidualne wywiady pogłębione (eksperckie), wywiady grupowe z młodzieżą listopad - grudzień 2020 - warsztaty konsultacyjno-projekcyjne z młodymi ludźmi grudzień 2020 - luty 2021 - konsultacje treści projektu w grupie eksperckiej kwiecień - maj 2021 - konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne czerwiec 2021 - podsumowanie konsultacji społecznych, uzgodnienia...

 • Artykuł

  Po co Warszawie Polityka różnorodności społecznej? Ponieważ chcemy by stolica była dobrym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy przekonania. Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żebyśmy wszyscy czuli się w naszym mieście dobrze i byli równo traktowani. Polityka wskaże nam, jak wspierać i dbać o różnorodność społeczną w Warszawie.