Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Jak rozwijać system wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy? W osiągnięciu tych celów ma nam pomóc "Program przedsiębiorcza Warszawa". Najważniejsze obszary Programu to: rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie powstawania nowych firm, zapewnienie infrastruktury do rozpoczynania...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – rozpoczęcie prac nad programem październik 2019 – spotkanie grupy roboczej listopad 2019 – spotkanie Rady Programu, przyjęcie założeń do diagnozy grudzień 2019 – blisko domu, czyli gdzie? – analiza rozmieszczenia ludności i oczekiwań społecznych w zakresie bliskości usług styczeń 2020 – wybór wykonawcy diagnozy luty 2020 – drugie spotkanie grupy roboczej, drugie spotkanie Rady Programu, omówienie zebranych do diagnozy danych i propozycji układu projektów...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Zakończyliśmy konsultacje społeczne programu. 1 czerwca 2021 Konsultacje społeczne zakończone! Konsultacje społeczne Programu 2.2 odbyły się dnia 18 maja 2021 r na platformie internetowej zoom. Udział w spotkaniu był też możliwy poprzez internetowy czat oraz dzięki śledzeniu dyskusji na platformie Youtube. Zaproszono do udziału BKDS-y działające przy Biurze Kultury oraz przy Biurze Edukacji, przedstawicieli Grup Roboczych i Rad Programów, organizacji...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? przygotowanie poprawionego projektu programu do akceptacji Rady Programu 4 października 2021 Jesteśmy w trakcie opracowania projektu "Programu sportowo blisko domu" w Warszawie do roku 2025 (wcześniej Program sport i rekreacja w Warszawie, zmiana nazwy nastąpiła decyzją Rady Programu z dnia 19 maja br.) do celu 2.2. Strategii #Warszawa2030. Dokument ten wskazywać będzie kierunki i działania mające na celu zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej blisko...

 • Artykuł

  27 października 2020 Dostosowywanie programu do zgłoszonych uwag oraz zmian ustawowych Obecnie dostosowujemy treść programu do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz wynikających ze zmian przepisów ustawowych. W najbliższym czasie planujemy również dalsze spotkania z grupami roboczymi.