Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  "Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024" został przyjęty 15 kwietnia 2021 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1470/2021. Strategicznym celem działań przedstawionym w dokumencie jest poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawa jego stanu, poprawa ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii...

 • Artykuł

  15 kwietnia 2021 Program ochrony środowiska przyjęty! Na zdalnej sesji Rady m.st. Warszawy 15 kwietnia 2021 r. radni m.st. Warszawy pozytywnie przyjęli projekt uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Dokument dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uchwała nr XLVII/1470/2021 oraz tu. Poprzedni Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku - dokumnet do pobania. 3 listopada 2020...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Program przed konsultacjami społecznymi. 11 października 2021 Spotkanie Rady Programu 29 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu wykonawczego do celu operacyjnego 3.1. – „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych”. Celem spotkania była prezentacja diagnozy oraz wyzwań i potencjałów miasta (analizy SWOT). W spotkaniu, któremu przewodniczył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, uczestniczyli przedstawiciele biur i jednostek...

 • Artykuł

  Jak poprawiać użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście oraz łączyć je w spójną i atrakcyjną sieć? Pomoże nam w tym Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych. Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej. opis celu 3.1. Przestrzeń publiczna jest elementem struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta. To w niej mają miejsce codzienne podróże...

 • Artykuł

  Harmonogram październik 2019 – rozpoczęcie prac nad programem, pierwsze posiedzenie Rady programu wrzesień 2020 – opracowanie diagnozy październik – grudzień 2020 – praca grup roboczych nad celami, działaniami i projektami dla realizacji celów programu marzec 2021– opracowanie projektu programu kwiecień – maj 2021– konsultacje projektu programu i opracowanie wniosków z konsultacji listopad 2021 – przyjęcie programu wykonawczego Na jakim etapie jesteśmy? W październiku planowane są...