Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Uzgodnienia wewnętrzne nt. programu. Działania zaplanowane na IV kwartał 2020: czwarte posiedzenie Rady programu, która dokona wyboru projektów wspierających realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat opracowanie programu wykonawczego wraz z załącznikami październik 2020 Trwają prace nad celami szczegółowymi i działaniami oraz wskaźnikami do programu wykonawczego. 9 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady programu wykonawczego,...

 • Artykuł

  Harmonogram wrzesień 2019 – styczeń 2020 – diagnoza luty – sierpień 2020 – przygotowanie projektu programu 20 listopada 2020 – posiedzenie Rady Programu 4.1 i akceptacja programu listopad/grudzień 2020 – ewaluacja ex ante programu luty 2021 – akceptacja Programu przez Prezydenta m.st. Warszawy marzec 2021 – konsultacje społeczne Programu (uzależnione od sytuacji związanej z COVID 19) kwiecień/ lipiec 2021 – opracowanie finalnej wersji programu (po uwzględnieniu uwag z konsultacji...

 • Artykuł

  Jak rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów? Jak zachęcać do zdobywania nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności społecznej? W osiągnięciu tych ma nam pomóc "Program twórczy potencjał mieszkańców Warszawy". Program ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i zawodowych....

 • Artykuł

  Jak poprawić jakość poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu? W osiągnięciu tego celu ma nam pomóc "Program zrównoważonej mobilności". Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. opis celu 3.3. Wielkość i zróżnicowany sposób zagospodarowania Warszawy wymaga powiązania różnych części miasta i zapewnienia sprawnego przemieszczania się...

 • Artykuł

  18 marca 2021 Aktualizacja fiszek inwestycji Wg stanu na marzec 2021 aktualizowane są fiszki inwestycji wchodzące w skład działań znajdujących się w programie. Treść programu również jest uzupełniania o brakujące elementy. 26 października 2020 Jaki będzie program? Analiza SWOT gotowa, prace nad celami nadal trwają Wg stanu na początek października 2020 przygotowana została „Diagnoza systemu transportowego m.st. Warszawy”, analiza SWOT oraz słownik pojęć. W związku z rewizją budżetu m.st....