Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Podstawowe informacje Biuro wiodące: Centrum Komunikacji Społecznej Koordynatorka: Marta Widz Kontakt: mwidz@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Warszawa może być pierwszym miastem w Polsce, które podjęło inicjatywę tworzenia funkcjonalnej i zrównoważonej polityki żywnościowej. W ten sposób spełniamy zobowiązania paktu o żywnościowej polityce miejskiej z Mediolanu, którego jesteśmy sygnatariuszem. Pakt ten dotyczył promowania zdrowego żywienia i rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego.

 • Artykuł

  6 listopada 2020 Ruszyły prace nad "Polityką żywnościową" W przygotowanie "Polityki żywnościowej" Warszawy włączyli się naukowcy ze stołecznych uczelni, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu warsztatowym z ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. W zespole są również przedstawiciele miejskich biur...

 • Artykuł

  Koncepcja miasta zielonego wynika bezpośrednio z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Pierwsze – oczywiste skojarzenia z „green city” to skojarzenia z naturą i zielenią w mieście, ale koncepcja miast zielonych jest znacznie szersza. Opiera się na stosowaniu kompleksowych rozwiązań proekologicznych, w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych w budownictwie, transporcie czy w zakładach przemysłowych. Obejmuje działania związane z rozbudową i rewitalizacją terenów zieleni, rozwojem rozwojem...

 • Artykuł

  Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żeby wszyscy, którzy wybrali Warszawę na swoje miasto czuli się w nim dobrze i byli równo traktowani. Dlatego przygotowujemy "Politykę różnorodności społecznej". Polityka to dokument, który pomoże nam działać na rzecz równego traktowania i wspierać różnorodność społeczną. Oznacza to, że chcemy tworzyć takie warunki do życia w mieście, aby włączać wszystkich i nie wykluczać nikogo. Dokument będzie wyznaczał kierunek działań dla Warszawy, po...