Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

Wyświetlam wyniki dla tagu: wygodna lokalność
  • Wydarzenie

    W tym roku naszym tematem przewodnim jest otwartość. Co to znaczy, że miejsce jest otwarte? Jakie wyzwania i korzyści ta otwartość generuje dla miejsca w jego codziennej praktyce? Jak budować i utrzymać otwartość miejsca niezależnie od ciągle zmieniającej się rzeczywistości?

  • Artykuł

    Biuro Strategii i Analiz zgłosiło uwagi do projektu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odnieśliśmy się jedynie do kwestii związanych ze strategią rozwoju. Natomiast do kwestii planistycznych uwagi zgłosiło Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

  • Artykuł

    Chyba nie ma drugiego takiego miasta, które przeszło tak wielką rewolucję przestrzenno-komunikacyjną w XXI wieku co Nowy Jork. Ta licząca 8,5 mln ludzi metropolia w ostatniej dekadzie zmieniła się nie do poznania. I nie chodzi tu tylko o kwestie infrastrukturalne, ale również o mentalność i podejście samych mieszkańców do zrównoważonego rozwoju miasta. Cytując Franka Sinatrę: „Jeśli coś można zrobić w Nowym Jorku, to da się to zrobić wszędzie”.