Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

Wyświetlam wyniki dla tagu: tolerancja
  • Wydarzenie

    Jak się żyje w Warszawie osobom z różnych grup społecznych? Co można zrobić, aby wszyscy czuli się w naszym mieście dobrze i mieli równe szanse? Już od 22 kwietnia rusza dyskusja z warszawiakami na temat polityki różnorodności społecznej dla Warszawy – wszystkie zaplanowane spotkania odbędą się online. – Pracujemy nad przygotowaniem polityki różnorodności społecznej dla Warszawy. Dokument będzie wyznaczał kierunek działań dla miasta, po to aby nasze miasto było dobrym miejscem do życia dla...

  • Artykuł

    Rada Miasta przyjęła dzisiaj stanowisko w sprawie działań na rzecz równości, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania aktom dyskryminacji i przemocy w Warszawie. Radni popierają działania prezydenta i urzędu m.st. Warszawy, które są podejmowane, by chronić osoby zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją ze względu na wiek, płeć, kolor skóry, stan zdrowia, stosunek do religii, wyznanie, orientację seksualną, pochodzenie i narodowość. - Inicjatywy na rzecz równego...