Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

Wyświetlam wyniki dla tagu: mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
  • Artykuł

    "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy" został przyjęty 15 kwietnia 2021 r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1459/2021. "Program mieszkaniowy m.st. Warszawy" wpisuje się w drugi cel strategiczny Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań. Cel 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której...