Rodzaje ewaluacji

Równolegle z procesem realizacji strategii prowadzona jest ewaluacja bieżąca. Przeprowadzana jest w trakcie wdrażania dokumentów programujących rozwój miasta. Dzięki temu, że realizowana jest co roku, pozwala na bieżące identyfikowanie i wykrywanie problemów oraz wskazywanie sposobów ich rozwiązania. 

Ewaluacja bieżąca (on-going)

Równolegle z procesem realizacji strategii prowadzona jest ewaluacja bieżąca. Przeprowadzana jest w trakcie wdrażania dokumentów programujących rozwój miasta. Dzięki temu, że realizowana jest co roku, pozwala na bieżące identyfikowanie i wykrywanie problemów oraz wskazywanie sposobów ich rozwiązania. 

Ewaluacja końcowa (ex-post)

Po zakończeniu realizacji strategii przeprowadzana jest ewaluacja końcowa. Ewaluacja końcowa pozwala na ocenę finalnego poziomu realizacji celów oraz efektów strategii.