Raport o stanie miasta 2022

Drogie Warszawianki i Warszawiacy,

Już po raz piąty oddaję w Wasze ręce Raport o stanie miasta, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia i zmiany w m.st. Warszawie w minionym roku. Roku, który upłynął pod znakiem pomocy naszym Braciom i Siostrom z Ukrainy, zmagania się z galopującą inflacją i rosnącymi kosztami życia, a także dalszym radzeniem sobie ze skutkami okresu pandemii.

Minione pięć lat to konsekwentna transformacja Warszawy w stolicę wygody, zieleni i wolnego czasu. Miasta czystego, bezpiecznego i oferującego przyjazną do życia przestrzeń. Miasta, w którym piesi, kierowcy i rowerzyści współdzielą miejską infrastrukturę. W którym dominuje nowoczesny, wygodny, niskoemisyjny, a przede wszystkim konkurencyjny cenowo w relacji do jakości oferowanych usług, transport publiczny.

Badania opinii mieszkańców, opinie gości, tych ze wschodu jak i zachodu Europy, jak i różne rankingi, dowodzą, że kierunek tych zmian jest nie tylko dostrzegany, ale i doceniany.

To właśnie jakość miasta zdecydowała, że Warszawa wygrała konkurs na najlepszy kierunek wakacyjny wśród europejskich miast (European Best Destinations 2023). Wygraliśmy rywalizację z takimi miastami jak Wiedeń, Ateny czy Kopenhaga w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 686 tys. osób z 178 państw!

Ale Warszawa to przede wszystkim jej mieszkańcy. Bez względu na wiarę, wiek, płeć, stan cywilny, miejsce urodzenia – wszyscy tworzycie demokratyczną i dumną wspólnotę. Żyjecie w Warszawie, bo tutaj można spełniać swoje ambicje i marzenia, być prawdziwie wolnym. Ale też dlatego, że tu po prostu się coraz lepiej żyje.

Dotyczy to zarówno rdzennych mieszkańców, jak i tysięcy tych, którzy co roku dołączają do nas szukając lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci. Warszawa jest silna nie tylko rynkiem pracy, ale i dobrymi usługami publicznymi. Nie tylko wspomnianym transportem publicznym, ale i ofertą edukacyjną, kulturalną czy ochroną zdrowia.   

Dzień po dniu dbamy o jakość życia, bo wiemy, że od tego zależy Wasz sukces. I udowadniamy, że miasto nowoczesne i otwarte na nowe idee to miasto przyjazne rodzinom.

Program „Warszawa rodzinna” to konsekwentnie budowany kompleksowy system wsparcia rodziny, który odpowiada na najbardziej palące problemy współczesnego społeczeństwa: nierówności społeczne, kryzys demograficzny, rosnącą liczbę i potrzeby osób starszych, ubóstwo, wykluczenie czy niepełnosprawność.

„Rodzinna Warszawa” to inwestycje w żłobki, których od 2019 r. oddaliśmy 10, a kolejne 8 jest w budowie. To także 23 nowe lub całkowicie odnowione przedszkola, 12 nowych szkół, i kolejne sześć w budowie.

To już 1767 dzieci urodzonych dzięki miejskiemu programowi dofinansowania in vitro.

To budowa i modernizacja szpitali. Po oddanym do użytkowania w 2021 r. Szpitalu Południowym, pod koniec 2022 r. udostępniliśmy nowe, 5-kondygnacyjne skrzydło Szpitala Bielańskiego, który mieści m.in. nowoczesny blok operacyjny, 10 sal, a także oddziały intensywnej terapii, psychiatrii i rehabilitacji. Na początku tego roku zakończyliśmy też modernizację pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego z oddziałami rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej.

„Rodzinna Warszawa” to także inwestycje w bezpieczne przejścia dla pieszych. W latach 2016-2021 przebudowaliśmy ok. 330 przejść, a dodatkowo kilkaset zyskało oświetlenie. Z 365 najbardziej niebezpiecznych lokalizacji do końca 2021 r. przebudowaliśmy 92, a kolejne 73 jest w trakcie realizacji lub projektowania. Zainstalowaliśmy dodatkowe oświetlenie na 299 przejściach dla pieszych w 17 dzielnicach (najwięcej w Ursusie: 51 i na Żoliborzu: 30). Od 2019 r. do 2022 r. doświetliliśmy w sumie ponad 900 przejść.

„Rodzinna Warszawa” nie istnieje bez parków, plac zabaw czy terenów rekreacyjnych. Zmodernizowaliśmy Park Praski i modernizujemy kolejne trzy: Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park Pole Mokotowskie i Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Inwestujemy w place zabaw, których w stolicy już jest około tysiąca i z każdym rokiem przybywa nowych.

Dotujemy instytucje kultury, m.in. teatry czy muzea. W latach 2019-2022 Warszawa wydała na ten cel ponad 900 mln zł, a na 2023 r. planowane jest ponad 250 mln zł. Z oferty stołecznych Ośrodków Sportu i Rekreacji skorzystano ponad 30 mln razy.

Ale wiem też, że są obszary, w których potrzebne jest przyśpieszenie. Ceny i dostępność mieszkań są bolączką wszystkich dużych miast w Polsce i Europie. Dotyczy to także Warszawy.

Pandemia ogromnie wydłużyła procesy inwestycyjne. Szalejące ceny materiałów i usług, a także rosnące oprocentowanie kredytów mocno nadszarpnęły budżety, które mieliśmy przygotowane. Nie mamy i nie wiemy też, czy będziemy mieli dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Ale realizujemy i kończymy przygotowania do budowy ponad 2 tys. mieszkań w inwestycjach komunalnych i TBS. Bo wiemy, że dla równości szans w każdej wspólnocie dostępność „dachu nad głową” ma podstawowe znaczenie.

Mimo kryzysów, które nas dotknęły, mimo wzrostu liczby mieszkańców Warszawy o ok. 10% w wyniku fali uchodźczej, mimo nieprzychylnej stołecznemu samorządowi polityce rządu, który narzuca na nas nowe zadania, a zarazem ogranicza dochody miasta z Waszych podatków, nie przestajemy budować nowoczesnej, tętniącej życiem i dającej nam radość metropolii. 

Tak właśnie będziemy robić. Dzisiaj, jutro i przez kolejne lata.

 

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

 

Nowością w tegorocznym Raporcie jest cyfrowy dodatek w postaci interaktywnych tablic, na których można przeglądać wybrane dane z lat 2018-2022.

 

Zobacz tablice interaktywne

Załączniki: