Podstawowe informacje


Biuro wiodące: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Koordynator programu: Miłosz Gos

Kontaktmgos@um.warszawa.pl


 

Program Warszawa inspiruje świat

Jak ułatwiać warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom, artystom oraz działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji? Jak skutecznie promować ich osiągnięcia poza granicami naszego kraju? Ma nam w tym pomóc "Program Warszawa inspiruje świat".

"Program Warszawa inspiruje świat" wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat.


Cel 4.4. Inspirujemy świat

Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców, przedsiębiorstw, sektorów nauki i kultury wymaga ułatwienia im nawiązywania relacji zagranicznych. Pozwolą one na dalszy rozwój zarówno przez upowszechnienie informacji o osiągnięciach, zdobywanie nowych partnerów oraz odbiorców, jak i dopływ nowej wiedzy i inspiracji. Wprowadzanie na rynki i fora zagraniczne warszawskich przedsiębiorców, naukowców, artystów, organizacji i działaczy społecznych oraz umacnianie ich pozycji wymaga wsparcia informacyjnego, a także doradczego. Prowadzone będą działania ułatwiające poszukiwanie partnerów i nawiązywanie relacji zagranicznych oraz włączanie się w projekty międzynarodowe. Planuje się promowanie na arenie międzynarodowej osiągnięć warszawskich innowatorów i twórców. Warszawa będzie stale uczestniczyła w międzynarodowych programach i projektach skierowanych do miast, ich mieszkańców i organizacji, co wzmocni jej wizerunek jako miasta o dużym twórczym potencjale.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.

Informacje o przebiegu prac nad "Programem Warszawa inspiruje świat"

Na jakim etapie jesteśmy?

  • Uzgodnienia wewnętrzne nt. programu.

Działania zaplanowane na IV kwartał 2020: czwarte posiedzenie Rady programu, która dokona wyboru projektów wspierających realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat opracowanie programu wykonawczego wraz z załącznikami


Trwają prace nad celami szczegółowymi i działaniami oraz wskaźnikami do programu wykonawczego

październik 2020

9 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady programu wykonawczego, podczas którego członkowie Rady dyskutowali nad wyborem projektów wspierających realizację celu 4.4.


sierpień 2020

Zespół projektowy przygotował listę projektów oraz procesów realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, które będą wspierały realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat. Trwają prace nad uszczegółowieniem zaproponowanych działań.


lipiec 2020

24 lipca 2020 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady programu. Członkowie Rady przyjęli cele szczegółowe dla celu operacyjnego 4.4. Inspirujemy świat w następującym brzmieniu:

  1. Przygotowujemy się do wejścia na arenę międzynarodową.
  2. Jesteśmy obecni na arenie międzynarodowej.
  3. Wzmacniamy markę Warszawa na arenie międzynarodowej.

luty 2020

19 lutego 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programu.


styczeń 2020

W dniach 28-30 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty, podczas których członkowie grup roboczych „Naukowcy”, „Twórcy kultury” oraz „Przedsiębiorcy” przeanalizowali zapisaną w diagnozie analizę SWOT. W oparciu o efekty ich prac analiza została uszczegółowiona, a niektóre zapisy zmodyfikowane.