Informacje o przebiegu prac nad "Polityką kulturalną"

Harmonogram

  • czerwiec – listopad 2019 – przygotowanie projektu polityki
  • grudzień 2019 – styczeń 2020 – konsultacje społeczne
  • luty – marzec 2020 – przygotowanie ostatecznej wersji polityki

Nowa "Polityka Kulturalna m.st. Warszawy"!

6 sierpnia 2020

Różnorodność, otwartość, odpowiedzialność, wolność i zakorzenienie – te wartości zostały zapisane w nowej polityce kulturalnej Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie o kierunkach działań w stołecznej kulturze na kolejną dekadę.

W pracach nad nową polityką kulturalną Warszawy uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki wielu środowisk kultury, dzielnic, instytucji, organizacji pozarządowych oraz szkół artystycznych. Odbyły się także warsztaty z udziałem mieszkańców.

Wierzymy, że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, dla nas wszystkich. Inspiruje, tworzy kapitał społeczny, lokalną wspólnotę, pomaga rozwijać przyjazne miasto i zmniejszać różnice społeczne. Zadbaliśmy o to, by w proces powstawania dokumentu zaangażowane zostały różne środowiska. Podczas otwartych spotkań, warsztatów czy konsultacji głos zabrali także mieszkańcy, którzy zaprezentowali swoje pomysły na kulturę w Warszawie. Wnioski końcowe zostały wypracowane wspólnie

podkreśla Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka i koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej. Przewodniczyła ona zespołowi, który opracował nową politykę kulturalną Warszawy, a w jego skład weszli także: Agata Adamiecka-Sitek, Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Alina Gałązka, Marcin Jasiński, Artur Jóźwik, Paweł Łysak, Paulina Nowicka, Adam Sienkiewicz i Mikołaj Ziółkowski.

W przygotowaniu dokumentu uczestniczyli mieszkańcy. W grudniu 2019 i styczniu 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne, zakończone publikacją raportu. W dokumencie „Polityka Kulturalna m.st. Warszawy” zawarto diagnozę obecnej sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, która wpływa na działalność kulturalną. Miasto pracuje już nad programami wykonawczymi, które będą realizować cele wskazane w nowej strategii.

Do tej pory kierunki warszawskiej polityki kulturalnej wyznaczał dokument „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Do opracowania nowej polityki skłoniły miasto wprowadzone w 2017 roku standardy planowania rozwoju Warszawy, które opisuje Strategia #Warszawa2030.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką kulturalną m.st. Warszawy


24 kwietnia 2020 

Raport z konsultacji społecznych "Polityki kulturalnej Warszawy"

Publikujemy raport z konsultacji społecznych nowej "Polityki kulturalnej Warszawy", które odbywały się w grudniu 2019 roku i styczniu 2020 roku.

W konsultacjach wzięli udział mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele instytucji kultury, szkół artystycznych, aktywistów, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń twórczych.

Dokument zostanie poprawiony zgodnie z uwagami zgłoszonymi i przyjętymi w ramach konsultacji. Będzie stanowił wytyczną do powstających w urzędzie programów mających na celu realizację strategii rozwoju miasta #Warszawa2030.

Raport wraz z listą zgłoszonych uwag znajduje się na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/raport_z_konsultacji_polityki_kulturalnej


Konsultacje społeczne projektu polityki kulturalnej zakończone

10 lutego 2020

20 stycznia br. zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu nowej polityki kulturalnej m.st. Warszawy. W ramach konsultacji spotykaliśmy się z warszawiankami i warszawiakami pięciokrotnie: podczas otwartego spotkania 17 grudnia oraz w punktach konsultacyjnych: 19 grudnia oraz 9, 10 i 14 stycznia. Mieszkańcy mogli także zgłaszać swoje uwagi do dokumentu za pośrednictwem ankiety online.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach!

W marcu opublikujemy raport podsumowujący konsultacje. Ostateczną treść dokumentu przedstawimy Radzie m.st. Warszawy w kwietniu.


Warszawa wielu kultur – konsultacje społeczne projektu nowej polityki kulturalnej

grudzień 2019

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu nowej polityki kulturalnej m.st. Warszawy. 

Prace nad dokumentem definiującym wartości i zasady, którymi powinna cechować się warszawska kultura, rozpoczęły się w maju. Po cyklu warsztatów z mieszkankami i mieszkańcami, przedstawicielami instytucji kultury i organizacji pozarządowych, powstał dokument, który przekazujemy do konsultacji społecznych.

Porozmawiajmy:
**Spotkanie otwarte 17 grudnia, godz. 17.00-19.00, Służewski Dom Kultury
**Punkty konsultacyjne w godz. 16.00 – 19.00

  • 19 grudnia albo 14 stycznia, Warsztat Warszawski
  • 9 stycznia, Muzeum Warszawskiej Pragi
  • 10 stycznia, Spotykalnia Biblioteka Sąsiedzka w Galerii Bemowo

**Ankieta online (zakończona)

Więcej informacji o konsultacjach i dokument znajduje się na stronie konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają do 20 stycznia.

Obecnie kierunki warszawskiej polityki kulturalnej wyznacza dokument „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Jego krótki horyzont czasowy oraz wprowadzone w 2017 roku standardy programowania rozwoju m.st. Warszawy, które opisuje Strategia #Warszawa2030, skłaniają do opracowania nowej polityki na kolejną dekadę. Dokument, który wypracujemy, określi główne obszary oraz wartości, jakimi chcemy kierować się przy jej realizacji. Za koordynację polityki kulturalnej odpowiada Biuro Kultury m.st. Warszawy.


Polityka kulturalna na Forum Przyszłości Kultury

28 listopada 2019

Tegoroczna edycja Forum Przyszłości Kultury poświęcona będzie przede wszystkim problemom miejskiej polityki kulturalnej i refleksji nad rolą samorządu w kreowaniu życia kulturalnego miasta.

30 listopada w Teatrze Powszechnym odbędzie się debata „Warszawa: kultura dla przyszłości” dotycząca projektu polityki kulturalnej m.st. Warszawy. Projekt dokumentu już od grudnia będzie poddawany konsultacjom społecznym. W dyskusji udział wezmą: dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka, dr hab. Iwona Kurz, Edwin Bendyk, dr Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski. W spotkaniu udział weźmie zespół redakcyjny dokumentu: dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka i dr hab. Iwona Kurz oraz recenzenci: Edwin Bendyk, dr Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski.

Spotkanie zakończy debata otwarta dla publiczności.

Zapraszamy do udziału w dyskusji – udział w Forum Przyszłości Kultury jest otwarty. Więcej informacji o forum na stronie internetowej


Na warsztatach definiowaliśmy warszawską kulturę

8 października 2019

Co powinno wyróżniać kulturę w Warszawie?

Jak się okazało chętnych do jej definiowania jest całkiem sporo. Każdy mógł zabrać głos na wrześniowych warsztatach (w formule World Café), wymienić pomysły, zetrzeć się w sporach, wypracować wspólne wnioski. Rezultaty tych dyskusji i pomysły na projekty przedstawiamy w Raporcie, który dostępny jest tutaj.


Warsztat otwarty – prace nad nową polityką kulturalną Warszawy

29 sierpnia 2019

Pracujemy nad nową polityką kulturalną Warszawy! 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, warszawianki i warszawiaków do jej współtworzenia i zapraszamy do udziału w warsztacie, który organizujemy 7 września w godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych na Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Punktem wyjścia będzie raport z czerwcowych, lokalnych warsztatów, podczas których określiliśmy wartości, jakie powinny wyróżniać kulturę w naszym mieście. 

Udział w warsztacie jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji do 5 września: https://evenea.pl/event/politykakulturalna


Wartości dla kultury – raport z warsztatów

5 sierpnia 2019

Przedstawiamy raport z lokalnych warsztatów, w czasie których określano wartości, jakie powinny wyróżniać kulturę w Warszawie.

Raport zawiera listę najważniejszych zjawisk i trendów kształtujących współczesność, naprzeciw którym powinna wychodzić kultura oraz listę kluczowych wartości wraz z definicjami. Warsztaty odbyły się z udziałem przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą w Warszawie.


Rozmawiamy o wartościach dla kultury

4 lipca 2019

Rozpoczynamy serię warsztatów o charakterze lokalnym. Chcemy określić wartości, które w przyszłości powinny wyróżniać kulturę w Warszawie, także zjawiska i trendy naprzeciw którym kultura powinna wychodzić.

Zaproszenie wystosowaliśmy do przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą w Warszawie, posiadających różną wiedzę i doświadczenia, w tym m.in. przedstawicieli urzędów dzielnic, dzielnicowych komisji dialogu społecznego.

Harmonogram warsztatów:

  • 1 lipca w godzinach 13-16 w Miejscu Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
  • 2 lipca w godzinach 13-16 w Wawerskim Centrum Kultury
  • 3 lipca w godzinach 13-16 w Centrum Kultury i Aktywności
  • 4 lipca w godzinach 13-16 w Służewskim Domu Kultury

Zaproszenie do współtworzenia polityki kulturalnej Warszawy

22 maja 2019

Zapraszamy na otwarte spotkanie inaugurujące pracę nad nową polityką kulturalną miasta, które odbędzie się 28 maja (wtorek) w godz. 16:00 – 18:00 w Teatrze Powszechnym.

Program rozwoju kultury do 2020 r. Miasto kultury i obywateli dobiega końca. Nadszedł czas na dyskusję i pracę nad wyzwaniami i perspektywami rozwoju kultury na kolejną dekadę. Wierzymy, że rola kultury jest nie do przecenienia i ma bardzo głębokie konsekwencje dla równoważenia rozwoju miasta, inspirowania go, zmniejszania różnic społecznych. Dlatego rozpoczynamy proces przygotowania nowej polityki kulturalnej Warszawy. Dokument, który wypracujemy, określi główne obszary oraz wartości, jakimi chcemy kierować się przy jej realizacji, również w kontekście Strategii Warszawa 2030. Chcemy, aby polityka kulturalna powstawała z udziałem różnych środowisk, w sposób jak najbardziej partycypacyjny.

W spotkaniu weźmie udział m.in. Aldona Machnowska – Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej oraz członkowie Zespołu koordynującego.

W kontekście prac nad nową polityką przedstawiona zostanie także Strategia Warszawa 2030.