Informacje o przebiegu prac nad "Polityką cyfrowej transformacji"

Harmonogram

  • maj 2019 - inicjowanie projektu
  • czerwiec - lipiec 2019 - warsztaty i wywiady wydobywcze
  • sierpień 2019 - warsztaty i wywiady pogłębiające
  • wrzesień - październik 2019 - konsultacje treści projektu w grupach interesariuszy projektu
  • marzec - kwiecień 2020 - konsultacje z mieszkańcami i uzgodnienia wewnętrzne
  • maj - czerwiec 2020 - podsumowanie konsultacji społecznych
  • lipiec - sierpień 2020 - uzgodnienia projektu polityki pomiędzy komórkami urzędu
  • grudzień 2020 - przyjęcie zarządzenia wprowadzającego politykę

Warszawa bardziej cyfrowa

24 lutego 2021

Stolica przyjęła „Politykę cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”. To kierunkowy dokument, który określa, jak będzie się zmieniać miasto w perspektywie 2030 roku.

Warszawa, jako największy samorządowy dostawca usług publicznych weszła na ścieżkę cyfrowej transformacji. Aktualne podejście do cyfryzacji zostało spisane i zadeklarowane w oficjalnym miejskim dokumencie. To strategiczny dokument w dziedzinie rozwoju technologicznego miasta. Stawia to Warszawę obok takich ośrodków jak Berlin, Londyn, Wiedeń, Amsterdam czy Helsinki, czyli miast o wysokiej jakości życia, które realizują zadeklarowane polityki w obszarze cyfrowego rozwoju

powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Choć pandemia przyspieszyła tempo cyfryzacji życia, a znacznie więcej spraw można załatwić przez internet, prace nad cyfrową transformacją Warszawy rozpoczęły się znacznie wcześniej. Do przemian cyfrowych, które obecnie zachodzą, przygotowywaliśmy się jako miasto od dwóch lat.

Opracowanie treści „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”poprzedził liczący przeszło 200 stron raport otwarcia. Prowadziliśmy warsztaty grupowe, wywiady indywidualne i konsultacje online. Zaangażowaliśmy w nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni oraz firm prywatnych. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy w sumie ponad 450 uwag do treści Polityki, która ostatecznie liczy zaledwie 17 stron.

informuje Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy.

"Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy" opisuje koncepcję rozwoju stolicy w dziedzinie nowych technologii i cyfryzacji. Wskazuje wartości, którym ten rozwój jest podporządkowany oraz zasady działania instytucji miasta. Przystępnym językiem wyjaśnia szereg pojęć technologicznych. W centrum uwagi prezentowanego podejścia do cyfryzacji Warszawy jest człowiek i jego potrzeby, które mogą być realizowane wygodniej i oszczędniej, z wysoką dbałością o prywatność i bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój miasta. 


"Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy" ogłoszona

29 stycznia 2021

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski wydał Zarządzenie nr 1494/2020 w sprawie wprowadzenia "Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy". Polityka określa wspólne dla całego miasta priorytety, wartości i zasady prowadzenia ukierunkowanego rozwoju cyfrowego.    

Przyjęcie dokumentu poprzedził wielomiesięczny proces współtworzenia, którego główne punkty opisane są poniżej. W konsultacje dokumentu zaangażowało się wiele osób – przedstawicieli stołecznego samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych i biznesowych.

Przyjęcie tego dokumentu plasuje Warszawę w gronie takich miast jak Berlin, Londyn, Wiedeń, Amsterdam czy Helsinki, które podnoszą jakość życia mieszkańców m.in. poprzez realizację polityk cyfrowych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu: Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy  

plakat PLplakat ANG  


Jakie zmiany w projekcie dokumentu po konsultacjach społecznych

30 lipca 2020

Po przeanalizowaniu i agregacji szczegółowych uwag, które spłynęły w trakcie konsultacji społecznych, wprowadziliśmy 5 zmian w treści dokumentu. Przygotowaliśmy materiał, który w przejrzysty sposób pokazuje wprowadzone modyfikacje. Szczegóły na stronie konsultacji społecznych.


Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Polityki

08 lipca 2020

Za nami etap konsultacji społecznych projektu Polityki oraz podsumowanie ich wyników. Konsultacje trwały od 6 marca do 3 kwietnia br. Pomimo ograniczeń spowodowanych stanem epidemicznym (musieliśmy odwołać zaplanowane spotkania i punkty konsultacyjne) za pośrednictwem ankiety on-line oraz mailem otrzymaliśmy blisko 200 głosów mieszkańców, w tym 134 uwagi i opinie.

Najwięcej zainteresowania mieszkańcy poświęcili jakości miejskich usług, edukacji cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu. Otrzymaliśmy szereg propozycji, w tym takie, które umożliwiły sformułowanie 5 zmian treści Polityki. Dotyczyły one: zwiększenia stosowania oprogramowania open source, potrzeby tworzenia referencyjnych baz danych, znaczenia współpracy z sektorem nauki w obszarze innowacyjności technologicznej, potrzeby niwelowania cyfrowego wykluczenia oraz potrzeby tworzenia wygodnych w obsłudze usług cyfrowych. Podsumowanie przebiegu i rezultatów konsultacji oraz uwagi zgłoszone przez mieszkańców dostępne są na stronie konsultacji społecznych.


Z przykrością informujemy, że ze względu na przeciwdziałanie zakażeniom i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem sars-cov-2 spotkania konsultacje zostają odwołane.

W konsultacjach można wziąć udział:

  • za pomocą ankiety online (do 3 kwietnia 2020): https://cawi.um.warszawa.pl/cyfrowa_2020.pg
  • poprzez napisanie swojej opinii, pomysłu czy pytania na adres: sekretariat.bcm@um.warszawa.pl


Konsultacje społeczne projektu polityki

6 marca 2020

Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”. Na kilkunastu stronach polityki przedstawiamy, w jaki sposób – przy użyciu technologii cyfrowych – zamierzamy skuteczniej realizować potrzeby miasta i jego użytkowników.

Konsultacje trwają do 31 marca br. Można wziąć w nich udział za pośrednictwem ankiety online i przyjść na spotkania oraz punkty konsultacyjne. 

Szczegóły na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.


Projekt "Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy"

29 października 2019

Pięć miesięcy współpracy, 6 warsztatów, 190 stron analiz, 260 uwag do dokumentu na etapie opiniowania eksperckiego. W efekcie prezentujemy projekt "Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy".

Publikujemy też raport otwarcia będący zestawieniem wiedzy i ustaleń, które przełożono na treść projektu polityki. W drugiej połowie listopada planujemy rozpocząć konsultacje społeczne projektu.

Do pobrania: projekt Polityki cyfrowej transformacji Warszawy oraz raport otwarcia.


Seminarium na zamknięcie współtworzenia projektu polityki

17 października 2019

Mija piąty miesiąc prac nad opracowaniem projektu polityki. Oznacza to zakończenie pierwszego etapu, w którym wsparciem dla kierującego pracami Biura Cyfryzacji Miasta był zewnętrzny Wykonawca. Podsumowujemy ten etap i przechodzimy do planowania kolejnego, w którym projekt dokumentu poddamy konsultacjom społecznym.

Seminarium - z udziałem Sekretarza m.st. Warszawy Marcina Wojdata, przedstawicieli biur urzędu, jednostek miasta, świata nauki i organizacji pozarządowych - zorganizowaliśmy w gościnnym dla naszego projektu Pawilonie ZODIAK. Zaprezentowaliśmy przebieg i efekty kończącego się etapu. Prezentacja podsumowująca.


Raport Otwarcia w przystępnym skrócie

16 października 2019

Raport Otwarcia w projekcie tworzenia "Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy" miał za zadanie zebrać i podsumować wiedzę uzyskaną w toku warsztatów, wywiadów, badań, analizy źródeł i przypadków miast referencyjnych. Raport jest więc podsumowaniem prac analitycznych, a jednocześnie punktem wyjścia do wyboru elementów, które ostatecznie znajdą się w projekcie dokumentu polityki.

Skrót Raportu Otwarcia - plik do pobrania


Smart city rozszyfrowane przez pracowników miasta

12 września 2019

Zgodnie z treścią powstającej Polityki, transformacja cyfrowa ma być fundamentem dla budowy miasta inteligentnego. A czym jest smart city według pracowników Urzędu m.st. Warszawy? To miasto o wysokiej jakości życia, ekologiczne i zdrowe, bezpieczne, angażujące mieszkańców, analityczne, dostępne dla każdego.

Wygląda więc na to, że cyfrowa transformacja Warszawy powinna wspierać osiągnięcie tych właśnie założeń. Jak to zrobić – pokażemy już za kilka tygodni, oddając Politykę do konsultacji społecznych. Dzisiaj prezentujemy, czego od transformacji cyfrowej oczekują pracownicy miasta.

Materiał podsumowujący do pobrania.


Bardziej i mniej pewne scenariusze przyszłości i ich wpływ na cyfrową transformację

19 sierpnia 2019

Podczas warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele urzędu miasta oraz organizacji pozarządowych, wypracowaliśmy kilkanaście trendów mogących mieć wpływ na rozwój miasta w kontekście cyfryzacji (np. migracje ludności, starzenie się społeczeństwa, bezpieczeństwo danych). Dla każdego trendu przygotowaliśmy dwa przeciwstawne scenariusze przyszłości. Następnie poprosiliśmy pracowników urzędu o ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza przyszłości oraz o to, na ile każdy z trendów powinien być ważny dla urzędu.

Badanie zrealizowaliśmy w terminie 8-12 lipca 2019 metodą badawczą CAWI (ang. computer assisted web interview) wśród wszystkich pracowników Urzędu m. st. Warszawa. Odpowiedzi udzieliło 748 osób, z czego ankiet zawierających odpowiedzi na wszystkie zadane pytania uzyskaliśmy 711.

Tutaj znajduje się podsumowujący badanie fragment Raportu Otwarcia.


Berlin, Wiedeń, Londyn, Helsinki i Amsterdam. Wzorce cyfrowej transformacji?

19 lipca 2019

Aktualnie pracujemy nad Raportem Otwarcia dla Polityki. Na około 100-stronicowy raport złoży się m.in. analiza pięciu wybranych miast, które posiadają i realizują politykę w obszarze cyfryzacji. Wnioski z analizy przypadków miast posłużą kształtowaniu kierunków warszawskiej polityki cyfrowej transformacji.

Zaproponowany wybór miast nie jest przypadkowy. Wynika on z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z Deloitte Advisory, Wykonawcy Polityki. Dzisiaj możemy mówić o tym, do jakich europejskich miast chcemy odnosić swoje cele i osiągnięcia w cyfrowym rozwoju. Jednocześnie może wskazywać na miasta regionu, jak Berlin czy Wiedeń, z którymi możemy w tej dziedzinie konkurować.


Różnorodność w NGO ułatwi transformację. Brak wspólnego słownika pojęć to wyzwanie

12 lipca 2019

Czerwcowy warsztat z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze cyfrowym był spotkaniem owocnym dla Polityki. Nasi partnerzy społeczni spojrzeli na cele stawiane przed dokumentem przez pryzmat swoich doświadczeń i zaproponowali pewne uzupełnienia. Ponadto wskazali, jakie czynniki mogą ułatwić realizację celów Polityki, a jakie mogą ją utrudniać. Dowiedzieliśmy się także, jak NGO widzą swoją rolę w procesie realizacji Polityki cyfrowej transformacji Warszawy.

Przedstawiamy merytoryczne, syntetyczne podsumowanie warsztatu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. W najbliższym czasie przedstawimy aktualizację opisu celów, aby spuentować wkład organizacji na tym etapie współtworzenia dokumentu.

Tutaj znajduje się link do podsumowania warsztatu.


Kurs na cyfryzację – Warszawa na 23. Konferencji Miasta w Internecie

2 lipca 2019

Podczas ubiegłotygodniowej 23. Konferencji Miasta w Internecie mieliśmy okazję zaakcentować najważniejsze kierunki transformacji cyfrowej Warszawy: zorientowane na mieszkańca e-usługi, otwarte dane i kwestie dostępności.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Paweł Rabiej opowiadał o wyzwaniach i potrzebach warszawskich seniorów w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych cyfrowych możliwości i technologii. O potrzebie refleksji na temat otwierania danych - o tym, co i w jakiej kolejności miasto powinno udostępniać mówił Sekretarz miasta Marcin Wojdat. Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Tadeusz Osowski zaprezentował makietę powstającej platformy miejskich e-usług, dzięki której - w nieodległej przyszłości - warszawiacy załatwią swoje sprawy w urzędzie on-line.


Transformacja cyfrowa Warszawy oczami sektora pozarządowego

25 czerwca 2019

W kolejnym z cyklu warsztatów wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w szeroko pojętym obszarze cyfryzacji. Uwagę uczestników spotkania skupiliśmy na celach powstającej Polityki. Zapytaliśmy, jak je rozumieją i poprosiliśmy o ich twórcze rozwinięcie uwzględniające wrażliwość organizacji pozarządowych na potrzeby skupionych wokół nich społeczności. Przedstawiciele NGO poszerzyli także powstającą w toku warsztatów listę trendów, które powinny być uwzględnione w projektowaniu możliwych scenariuszy przyszłości.

Ze strony społecznej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Fundacji ePaństwo, Fundacji TUS, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Fundacji Centrum Cyfrowe, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, FSNT-NOT, inicjatywy Koduj dla Polski, Fundacji Digital Poland, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji CoderDojo Polska, Fundacji Carrots.


Otwieranie danych i smart city – wiodące wątki transformacji

14 czerwca 2019

Podczas szkoleń „Otwieranie danych: główny kierunek smart city w Warszawie” – prowadzonych  przez Biuro Cyfryzacji Miasta w ramach programu samokształcenia – stawiamy pytania o to, co rozumiemy pod pojęciem inteligencji miasta (smart city) oraz jak skuteczniej dysponować dostępnymi danymi. Wypracowane w ramach warsztatu treści wesprą kierunki tworzonej Polityki.

Zaplanowaliśmy na ten rok sześć szkoleń, w których weźmie udział łącznie około stu pracowników urzędu miasta. Pierwsze efekty wspólnej pracy przekazaliśmy już analitykom z firmy Deloitte.


Pierwsze warsztaty i wywiady. Tak tworzymy zakres polityki

5 czerwca 2019

Zanim powstanie zakres Polityki, a następnie jej właściwa treść, uzgadniamy sposób postrzegania kluczowych dla projektu kwestii. Jak definiujemy cele Polityki? Jakie widzimy wartości płynące z rozwoju cyfrowego? Co może sprzyjać cyfrowej transformacji, a co będzie ją utrudniać? Jakie trendy mają wpływ na rozwój naszego miasta?

Na te pytania, w toku zadań warsztatowych i wywiadów odpowiadają przedstawiciele grup, na które ustalenia Polityki będą w przyszłości oddziaływać.
To pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych miasta, ale także przedstawiciele sektorów pozarządowego i naukowego, z którymi Warszawa współpracuje.

 


"Polityka cyfrowej transformacji Warszawy" na start!

3 czerwca 2019

Największe organizacje biznesowe przechodzą transformację cyfrową. Wzmacniając swój potencjał do absorbcji najnowszych technologii, stają się bardziej konkurencyjne, bliższe potrzebom klienta i bardziej rentowne. Rewolucja technologiczna wymusza zmiany także w instytucjach publicznych. Powinny to być zmiany zaplanowane i skoordynowane, podporządkowane konkretnym celom.

W efekcie prowadzonych od maja 2018 roku przygotowań, Warszawa weszła w efektywną fazę opracowania Polityki cyfrowej transformacji. Prace nad dokumentem koordynuje Biuro Cyfryzacji Miasta we współpracy z wyłonionym wykonawcą , firmą Deloitte Advisory.

Powstająca Polityka będzie dokumentem syntetycznym (maksymalnie kilkanaście stron). Wyznaczy wzorzec cyfrowego rozwoju Warszawy. Wskaże zasady i wartości w tym obszarze oraz wytyczne dla dokumentów niższego szczebla oraz procesów realizowanych w mieście. Prezentujemy wiodące cele, jakie stawiamy przed Polityką cyfrowej transformacji Warszawy.

 do pobrania: prezentacja wprowadzajaca