Kontakty do koordynatorów programów

Biuro wiodące: Centrum Komunikacji Społecznej

Koordynatorka: Aleksandra Żórawska

Kontakt: a.zorawska@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Centrum Komunikacji Społecznej

Koordynatorka: Karolina Kowalczyk

Kontakt: ka.kowalczyk@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Polityki Lokalowej

Koordynatorka: Kalina Korcz

Kontakt: kkorcz@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Sportu i Rekreacji

Koordynatorka: Katarzyna Szymańska-Stułka

Kontakt: kszymanska@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Kultury

Koordynator: Adam Sienkiewicz

Kontakt: asienkiewicz@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Edukacji

Koordynator: Włodzimierz Majewski  

Kontakt: wmajewski@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynatorka: Agnieszka Łodygowska-Ścibor

Kontakt: a.lodygowska@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Koordynatorka: Magdalena Mazurek

Kontakt: magdalena.mazurek@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Ochrony Środowiska

Koordynatorka: Magdalena Baran 

Kontakt: mbaran@um.warszawa

Biuro wiodące: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Koordynator: Łukasz Stromecki

Kontakt: lstromecki@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Kultury

Koordynator: Aneta Domańska-Machnio

Kontakt: a.domanska@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynatorka: Monika Matylewicz

Kontakt: mmatylewicz@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Koordynatorka: Agnieszka Stępień

Kontakt: agnieszka.stepien@um.warszawa.pl

Biuro wiodące: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Koordynatorka: Aleksandra Grobelna

Kontakt: agrobelna@um.warszawa.pl

Koordynatorzy programów wykonawczych

Koordynatorzy programów wykonawczych współpracują z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta na każdym z etapów aktualizacji i wdrażania strategii. Odpowiadają za zaplanowanie, przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie procesu opracowania programu wykonawczego a także za bieżącą współpracę z wszystkimi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu dokumentu. Do zadań koordynatorów należy również późniejsze wdrożenie programu, przygotowanie corocznej listy projektów do realizacji oraz wszelkie zadania związane z monitoringiem, ewaluacją oraz komunikowaniem. Do 15 marca każdego roku koordynatorzy muszą przekazać Radzie programu roczny raport z realizacji programu.

Programy to dokumenty wykonawcze, które realizują cele operacyjne wskazane w Strategii #Warszawa2030. Każdy program ma przypisane biuro Urzędu m.st. Warszawy, które jako biuro wiodące odpowiada za całościowe przygotowanie oraz realizację dokumentu.

Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce programy wykonawcze.