Kontakty do koordynatorów dzielnicowych

Koordynator: Piotr Żółtowski

kontakt: pzoltowski@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Aleksandra Gąsiorowska

kontakt: a.gasiorowska@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Agata Bona

kontakt: abona@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Milena Wiśniewska

kontakt: milena.wisniewska@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Katarzyna Kazubska

kontakt: kkazubska@um.warszawa.pl

Koordynator: Łukasz Polinceusz

kontakt: lpolinceusz@um.warszawa.pl

Koordynator: Krzysztof Celiński

kontakt: krzysztof.celinski@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Agnieszka Kamińska

kontakt: agkaminska@um.warszawa.pl

Koordynator: Marcin Kalinowski

kontakt: m.kalinowski@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Sylwia Weilandt

kontakt: sweilandt@um.warszawa.pl

Koordynator: Wiesław Gińko

kontakt: wginko@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Beata Tokaj

kontakt: btokaj@um.warszawa.pl

Koordynator: Szymon Pulcyn

kontakt: spulcyn@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Elżbieta Bareja

kontakt: EBareja@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Joanna Strzelecka

kontakt: j.strzelecka@um.warszawa.pl

Koordynator: Piotr Daniluk

kontakt: pdaniluk@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Magdalena Sajdak

kontakt: magdalena.sajdak@um.warszawa.pl

Koordynatorka: Alicja Tyc-Żardecka

kontakt: atyc@um.warszawa.pl 

Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta

W dzielnicach m.st. Warszawy funkcję organizacyjną w zakresie współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta oraz z Koordynatorami programów pełnią Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta.

Dzięki koordynatorom dzielnicowym zapewniona jest pełna współpraca dla całego m.st. Warszawy. Do ich zadań należy koordynacja i animacja zaangażowania urzędu dzielnicy w prace nad programami wykonawczymi. Koordynatorzy dzielnicowi prowadzą wykaz programów, w które zaangażowana jest dzielnica oraz wykaz projektów dzielnicowych realizujących cele zawarte w strategii. Uczestniczą oni w komunikowaniu strategii wewnątrz urzędu dzielnicy jak również wśród partnerów zewnętrznych. Podlegają bezpośrednio burmistrzowi danej dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy