Kontakt

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Strategii i Analiz

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. 22 325 79 50