Kontakt

biurowiec

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Strategii i Analiz

Wydział Strategii Rozwoju Miasta

ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

tel. 22 325 79 50