Kalendarz wydarzeń

 • Konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

  niebieski plakat z flagą Polski

  Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040 - pierwszego w Polsce kompleksowego dokumentu mierzącego się z niekorzystnymi trendami w obszarze demografii. Jej strategicznym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Uwagi można przesyłać do końca września.

 • Konsultacje społeczne Polityki młodzieżowej

  młodzi ludzie stoją tyłem

  Przygotowaliśmy projekt polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów współpracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Teraz chcemy poznać opinie szerszego grona mieszkańców na temat tego, co dotychczas wypracowaliśmy!

 • Konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze

  Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przekazaniem do konsultacji społecznych, które potrwają do 10 października.

 • V Forum Rozwoju Miast

  kolorowy plakat wydarzenia

  Wśród zagadnień Forum znajdzie się idea miasta 15-minutowego i działania na rzecz odzyskiwania przestrzeni miejskiej na potrzeby mieszkańców. Przyjrzymy się inicjatywom i ruchom, które nabierają na sile i przedstawiają wizję lepszego świata jak ekonomia obiegu zamkniętego, ekonomia pączka/obwarzanka i postwzrost. Zastanowimy się nad tym kim jest „locavore” i jak wielkie znaczenie ma mądre i sprawiedliwe zarządzanie tym co jemy w kontekście zmian klimatycznych.