Kalendarz wydarzeń

 • Konsultacje społeczne Polityki bezpieczeństwa

  Przygotowaliśmy projekt polityki bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i zasady, które są istotne dla bezpieczeństwa miasta. Będą one wskazywały kierunki dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa na obszarze Warszawy. Konsultacje potrwają do 28 października.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/strategia

 • Konsultacje społeczne granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

  Rozpoczynamy prace nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Najpierw musimy określić, na jakim obszarze miasta będziemy prowadzić działania. Dlatego chcemy wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, czyli teren na którym będziemy koncentrować działania zmierzające do poprawy sytuacji kryzysowej. Konsultacje trwają do 15 listopada.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/strategia

 • 13. Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE „Jak robić szkołę?”(otwiera się w nowej karcie)

  Na tle chmur na niebie, czarne rysunki budynków i boiska, na pomarańczowym pasie na czarno tekst:

  Organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie po raz 13. festiwal WARSZAWA W BUDOWIE podejmuje temat edukacji, zadając w tytule pytanie „Jak robić szkołę?”. Dzieje się to w czasie gorącego sporu o przyszłość szkolnictwa publicznego w Polsce.

  źródło: kultura.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

 • Targi Smart City Expo Poland 2021

  grafika podglądowa wydarzenia

  Smart City Expo Poland 2021 to Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. III edycja najważniejszego, branżowego wydarzenia w Polsce.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/strategia

 • VI Kongres Open Eyes Economy Summit

  starszy mężczyzna i młoda dziewczyna

  Podczas tegorocznej edycji Kongresu Open Eyes Economy Summit koncentrujemy swoją uwagę na zagadnieniu relacji międzypokoleniowych - różnice pogłębiają się wraz z globalnym wzrostem gospodarczym, senioryzacją społeczeństwa i przyspieszającym postępem technologicznym.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/strategia