Odpłatne praktyki absolwenckie w Biurze Strategii i Analiz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Twarze różnych ludzi.

Studiujesz lub jesteś absolwentką/absolwentem? Chcesz działać na rzecz miasta i zdobywać doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej? Zapraszamy na praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy! Zgłoś się do 19 maja!

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, studiów licencjackich oraz magisterskich, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Termin praktyki: 3 lipca - 29 września 2023 r.

Praktykantom oferujemy:

 • wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego,
 • zdobycie nowych umiejętności praktycznych,
 • wsparcie merytoryczne opiekuna,
 • możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej,
 • wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie,
 • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki.

Do głównych obowiązków praktykantów będzie należało:

W Wydziale Strategii Rozwoju Miasta:

 • Wsparcie organizacyjne pracy Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności:
  • redagowanie analiz, tekstów przygotowanych przez Korpus analityków, w tym tekstów publikowanych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Korpusu,
  • przygotowywanie materiałów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Korpusu analityków,
  • wsparcie organizacyjne pracy Korpusu analityków.
 • Wsparcie organizacyjne na potrzeby systemu zarządzania strategią rozwoju, w szczególności:
  • wsparcie przy opiniowaniu dokumentów programujących rozwój,
  • prowadzenie analizy desk research, poszukiwanie i gromadzenie danych do raportów,
  • monitorowanie aktów prawnych, polityk krajowych i zagranicznych w zakresie polityki rozwoju.

W Zespole ds. Współpracy z Nauką:

 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Nagrody Prezydenta za prace dyplomowe i Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów,
 • pisanie i redagowanie komunikatów prasowych i tekstów na stronę www,
 • współpraca przy produkcji materiałów filmowych i graficznych,
 • aktualizacja bazy kontaktów.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów – 19 maja 2023 r.

Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o praktykach oraz wzory dokumentów można znaleźć w Biuletynie informacji Publicznej.