null

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Duże zmiany czekają kierowców korzystających ze strefy płatnego parkowania. Od 4 stycznia zmienią się stawki opłat, godziny funkcjonowania strefy oraz zasady wydawania abonamentów. Zmiany zostały przyjęte przez Radę Warszawy. Cel jest prosty - ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do centrum i ułatwić znalezienie wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują.

 - Dziękuję radnym za rozsądną decyzję – obowiązujące od 2008 roku stawki były nieadekwatne do obecnego poziomu rozwoju gospodarczego Warszawy i zarobków jej mieszkańców oraz osób pracujących w mieście. Skutkuje to ogromnym obłożeniem miejsc parkingowych w strefie – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.  - Drugą ważną zmianą jest wydłużenie godziny obowiązywania opłaty za parking w strefie. Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez wiele polskich i europejskich miast - przemawia za tym szereg argumentów, przede wszystkim poziom obłożenia miejsc parkingowych po godzinie 18.00, kiedy mieszkańcy strefy wracają z pracy i często nie mają gdzie zaparkować – dodaje prezydent.  - Po trzecie – zmieniliśmy system wydawania abonamentów mieszkańcom, aby faktycznie korzystali na nim mieszkańcy stolicy – dzisiaj bowiem mamy do czynienia ze zjawiskiem abonamentów, którymi posługują się mieszkańcy „fikcyjni”, przez co dla tych prawdziwych często brakuje miejsc parkingowych. Podstawowa zmiana to możliwość uzyskania abonamentu tylko przez osoby płacące podatki w Warszawie oraz pozostawienie obowiązującej stawki (30 zł rocznie) tylko na jeden samochód w gospodarstwie domowym – podsumował Rafał Trzaskowski.

Dotychczasowe działania  

Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolne – tak, aby każdy potrzebujący zaparkować mógł znaleźć wolne miejsce. Do tego celu dążymy. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Zakłada się, że w dużych aglomeracjach udział tego ruchu może sięgać nawet do 30 proc. Zmiany w strefie zaczęliśmy od uszczelnienia kontroli opłat. Od stycznia po mieście krążą auta sprawdzające opłaty, co pozwoliło dwukrotnie zwiększyć efektywność kontroli. We wrześniu urealniliśmy kary za nieopłacenie postoju, podnosząc je pierwszy raz od 2003 roku. Ma to ograniczyć liczbę kierowców parkujących „na gapę”. W ciągu roku jest ich aż 300 tysięcy. Zależy nam, żeby liczba kar była coraz mniejsza i coraz mniej osób unikało opłat. Rozszerzyliśmy też obszar strefy płatnego parkowania o kolejne dzielnice: Wolę i Pragę-Północ, włączając tym samym do strefy kolejnych prawie 8 tys. miejsc parkingowych.  Rozszerzenie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Efekt zmian już widać – w wielu rejonach mieszkańcom jest łatwiej znaleźć wolne miejsce postojowe.

Nowe stawki opłat

Teraz czas na kolejne zmiany. Rada m.st. Warszawy podjęła dziś uchwałę, zgodnie z którą od 4 stycznia 2021 r. będą obowiązywać nowe zasady płatnego parkowania. Najważniejszą jest ustalenie nowej stawki opłat: 3,90 zł za pierwszą godzinę parkowania (opłata za drugą i trzecią godzinę będzie odpowiednio o 20 proc. wyższa). Te stawki nie zmieniły się od 12 lat! W tym czasie sama inflacja wyniosła ponad 20 proc., a przeciętne wynagrodzenie w stolicy wzrosło aż o 40 proc. Opłaty przestały spełniać swoją rolę, a strefa jest przepełniona i w ciągu dnia bardzo trudno znaleźć wolne miejsce. Wyższe opłaty nie są niczym niezwykłym. Wiele miast w Polsce już zdecydowało się na ten krok. Również w innym miastach Europy próżno szukać takich, gdzie za parkowanie płaci się tak niewiele jak w Warszawie.

Strefa wydłużona do godz. 20.00

Zmienią się również godziny obowiązywania strefy. Obecnie po godz. 18.00 parkowanie jest bezpłatne, choć o tej porze wiele osób nadal pracuje, a ich samochody parkują w obrębie strefy. Tryb życia i godziny pracy się zmieniają, coraz częstszy jest też model podróży łączonych (pozostawienie auta w SPPN i pokonanie ostatniego odcinka komunikacją miejską). W efekcie po godz. 18 nadal aż 2/3 miejsc zajmują pojazdy osób bez abonamentu mieszkańca. Od stycznia opłaty będą obowiązywać do godz. 20.00. Ma to dodatkowo zniechęcić do pozostawiania samochodu na publicznym miejscu postojowym na cały dzień – dzięki czemu z każdego miejsca będzie mogło skorzystać więcej kierowców, a mieszkańcy - wracający wieczorem do strefy - łatwiej znajdą wolne miejsce w pobliżu domu.

Abonament – tylko jeśli płacisz PIT

Chcemy zmienić również zasady wydawania abonamentów, które przysługują mieszkańcom strefy płatnego parkowania i umożliwiają im bezpłatny postój w pobliżu domu. Dzisiaj mamy do czynienia ze zjawiskiem abonamentów, którymi posługują się mieszkańcy „fikcyjni”, przez co dla tych prawdziwych często brakuje miejsc parkingowych. Podstawowa zmiana to możliwość uzyskania abonamentu tylko przez osoby płacące podatki w Warszawie. Ta zasada będzie dotyczyć również kart N+ uprawniających osoby niepełnosprawne do parkowania za darmo w całej strefie. Drugą zmianą jest pozostawienie obowiązującej ceny abonamentu (30 zł rocznie) tylko na jeden samochód w gospodarstwie domowym. Za drugie i każde kolejne auto trzeba będzie zapłacić 1200 zł rocznie. To równowartość 12 biletów miesięcznych na komunikację miejską.

Strefa w kolejnych dzielnicach

Zgodnie w wcześniejszymi obietnicami pracujemy nad objęciem strefą płatnego parkowania kolejnych dzielnic. Trwają analizy poprzedzające tę decyzję dla Ochoty i Żoliborza, które mogłyby trafić do SPPN w przyszłym roku. Propozycje zmian chcemy najpierw skonsultować z mieszkańcami. W najbliższych miesiącach planujemy również analizy dotyczące tzw. strefy śródmiejskiej. Umożliwia ona wyższe stawki opłat na obszarach o największym zapotrzebowaniu oraz pobieranie opłat również w dni wolne (np. w rejonie obiektów rekreacyjnych i turystycznych). Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. infografika dot. strefy płatnego parkowania. Wydłużona strefa do godziny 20, opłata 1200 złotych na drugi samochód i abonament tylko dla osób płacącyh PIT w Warszawie