null

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty do programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem programu wykonawczego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów Strategii #Warszawa2030 jest stworzenie w stolicy jak najlepszych warunków do rozwoju, żeby chcieli tutaj przyjeżdżać, studiować, uczyć się, pracować i mieszkać utalentowani przedsiębiorcy, specjaliści o unikatowej wiedzy i umiejętnościach, artyści, sportowcy oraz uzdolnieni uczniowie i studenci.

Warszawa, aby nadal dynamicznie rozwijać się, musi uczestniczyć w globalnej rywalizacji o talenty, ponieważ dziś kluczowe dla rozwoju gospodarczego są nie tyle zasoby materialne, ile wiedza i technologia. Dlatego coraz wyraźniej dostrzega się wartość wykwalifikowanych pracowników i naukowców. Równocześnie rynki na całym świecie odnotowują ich deficyt, muszą więc w coraz większym stopniu o nich konkurować.

Program 4.3. Przyciągamy talenty i liderów jest jednym z 13 programów wykonawczych za pomocą których będzie realizowana Strategia #Warszawa2030. Każdy ma swoje cele szczegółowe i projekty, których realizacja zapewni im powodzenie.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które wpisują się w cele programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej programu 4.3. i wpisania w nią:

– konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują; – wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu; – wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

instrukcji wypełniania fiszki programu 4.3. znajdą Państwo typy projektów, które wpisywałyby się w program 4.3. Przyciągamy talenty i liderów Strategii #Warszawa2030.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 10 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl; temat: „FISZKA do programu 4.3.”