null

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty do programu 2.4. Przedsiębiorcza Warszawa 2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Cel operacyjny 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030 ma być realizowany poprzez rozwijanie systemu wsparcia osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz rozwoju firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy. Zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki i wykorzystujących potencjał poszczególnych dzielnic.

Zgodnie z założeniami Strategia #Warszawa2030 będzie realizowana poprzez programy wykonawcze opisujące, w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, mieszczących się w zakresie kierunków działań wskazanych w propozycji drzewa celów.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej i zgłaszanie:

  • konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
  • wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
  • wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

By pomóc Państwu w określeniu, czego może potrzebować cel 2.4., w instrukcji do fiszki przedstawiamy przykładowe typy projektów.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 7 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, na adres Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl w temacie „FISZKA do programu 2.4.”