null

Zapraszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty do programu 4.2. Generujemy innowacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do programu 4.2. Generujemy innowacje Strategii #Warszawa2030.

WPROWADZENIE 

Celem programu wykonawczego „Generujemy innowacje” jest zapewnienie w Warszawie warunków, które wspomogą tworzenie, testowanie i rozwijanie nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych. Program 4.2. Generujemy innowacje jest jednym z 13 programów wykonawczych, za pomocą których będzie realizowana Strategia #Warszawa2030. Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu. Program 4.2. Generujemy innowacje będzie realizowany w latach 2021-2025. Co roku planuje się aktualizowanie listy projektów.

DOTYCHCZASOWE PRACE 

Dotychczasowe prace nad programem – realizowane we współpracy z ekspertami z firmy Cpoint - objęły: opracowanie diagnozy wraz z rekomendacjami, stworzenie projektu drzewa celów, skonsultowanie propozycji w drzewa celów w ramach prac grup roboczych. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem do koncepcji programu opinii zebranych podczas prac grup roboczych. Proces ten przebiega równolegle do stworzenia katalogu projektów służących realizacji programu. 

OBECNY ETAP 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które wpisują się w propozycję drzewa celów dla programu 4.2. Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej programu 4.2. i wpisania w nią:
  1. konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
  2. wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
  3. wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.
Projekty mogą zgłaszać podmioty posiadające osobowość prawną (np. jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe, instytucje kultury). Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 10 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy na adresy: Radosław Kubaś, rkubas@cdotpoint.com, Dorota Dobrzyńska, ddobrzynska@um.warszawa.pl. Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania. Załączniki: 
  1. Struktura programu 4.2. – drzewo celów (stan na 24.11.2020)
  2. Fiszka projeku lub pomysłu na projekt 4.2. Generujemy innowacje