null

Wsparcie Warszawy dla osób w kryzysie bezdomności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Epidemia COVID-19 oraz okres zimowy to trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności dlatego miasto uruchamia kolejne działania pomocowe – interwencyjne miejsce tymczasowego schronienia.

Mówi Aldona Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna w mieście m.in. za obszar polityki społecznej: – Od dzisiaj osoby w kryzysie bezdomności będą mogły skorzystać z noclegu w interwencyjnym miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53. Placówka będzie działała codziennie w godzinach 18.00 - 8.00 i każdej nocy zapewni schronienie łącznie dla 95 osób – 20 kobiet oraz 75 mężczyzn. W trakcie pobytu osoby w kryzysie bezdomności otrzymają dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz gorące napoje. Ponadto osoby korzystające z miejsca tymczasowego schronienia na Białołęce będą mogły wyprać lub wymienić odzież oraz otrzymają środki czystości i higieny osobistej. Placówka zapewnia środki ochrony osobistej - maseczki oraz płyn do dezynfekcji. Jest to drugie tego typu miejsce prowadzone przez Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” – interwencyjne miejsce tymczasowego schronienia działa również przy ul. Kaczorowej 39. Placówka oferuje 100 miejsc, w tym 25 dla kobiet i 75 dla mężczyzn. Osoby korzystające z noclegu również otrzymują dwa posiłki i gorące napoje oraz mają możliwość wyprania lub wymiany odzieży i otrzymania środków higieny osobistej. – Ponieważ w czasie pandemii ważne jest zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do placówek interwencyjnych, od 1 stycznia 2021 r. placówka przy ul. Kaczorowej będzie funkcjonowała w systemie całodobowym – podkreśla wiceprezydent Machnowska – Góra. Miejskie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych razem z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowało również dodatkowe 20 miejsc w budynku miejskim, do wykorzystania w razie sytuacji kryzysowej.

Placówki buforowe

Na terenie miasta działają również placówki buforowe, w których osoby bezdomne mogą przejść dobrowolną kwarantannę. – Z powodu pandemii COVID-19 jest to warunek konieczny przed przyjęciem do schroniska, który pozwala zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenia się koronawirusa. Przebywające w placówkach buforowych osoby mają zapewnione całodobowy pobyt i wsparcie socjalne, wyżywienie, dostęp do środków higieny i pomocy medycznej – mówi Aldona Machnowska – Góra. W Warszawy działają dwie placówki buforowe - ośrodek przy ul. Wóycickiego 15 na Bielanach, który jest dostępny dla kobiet oraz mężczyzn. Placówka zapewnia łącznie 24 miejsca (w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową) oraz 8 izolatek. Obiekt na Bielanach składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów oraz ośmiu izolatek z łazienkami. Dzięki takiej organizacji placówki kwarantannę można tu odbywać w małych grupach, co pozwala na systematyczną rekrutację kolejnych osób i elastyczną organizację opieki. W punkcie przy ul. Wóycickiego znajdują się też kontenery do  dekontaminacji, punkt pierwszej pomocy oraz zaplecze magazynowe i socjalne.  Placówkę prowadzi Towarzystwo św. Brata Alberta. Zapewnia ona poradnictwo i pomoc opiekunów posiadających uprawnienia pielęgniarskie lub ratowników medycznych. Dwa razy w tygodniu w nowym punkcie odbywają się również dyżury lekarskie połączone z udzielaniem porad. Osoby korzystające ze schronienia w punkcie buforowym mają zapewnioną zmianę bielizny, dostęp do środków higieny i sanitarnych oraz wyżywienie. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Monar, które prowadzi placówkę buforową dla mężczyzn przy ul. Marywilskiej 44. Placówka działa całodobowo i przyjmuje osoby, które chcą skorzystać z dobrowolnej dziesięciodniowej kwarantanny. Placówki zapewniają posiłki i dostęp do sanitariatów. Osoby po odbyciu dobrowolnej kwarantanny w placówce buforowej są kierowane do schronisk dla bezdomnych lub do schronisk z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych. Jeśli chodzi o noclegownie, nie ma takiego wymogu – te placówki przyjmują osoby, które zgłaszają się bezpośrednio do placówki, przy zachowaniu zasad sanitarnych.

Pomoc żywnościowa

Aldona Machnowska – Góra: – Pomoc w zapewnianiu żywności osobom w kryzysie bezdomności realizują jadłodajnie oraz placówki, które wydają posiłki i paczki żywnościowe. Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli miejski autobus, który jeździł po ulicach Warszawy po trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych i był objazdowym punktem wydawania paczek, maseczek, a także mobilnym punktem informującym o aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeniach – wydał blisko 70 tys. paczek żywnościowych. We współpracy z miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej pomoc żywnościową dla osób bezdomnych organizują również streetworkerzy. Streetworking obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice i jest realizowany we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy, która w okresie zimowym dowozi ciepłe posiłki do miejsc, gdzie przebywają bezdomni. Jadłodajnie, które wydają posiłki dla osób w kryzysie bezdomności i najuboższych, działają tak, aby ograniczać ryzyko epidemiologiczne. Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz jadłodajnia Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej i jadłodajnia Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa przy ul. Azaliowej wydają ciepłe posiłki oraz paczki. Jadłodajnie: Caritas AW przy ul. Żytniej 1 oraz Caritas DWP przy ul. Grochowskiej wydają ciepłe posiłki i wpuszczają osoby małymi grupami. Tak samo działa jadłodajnia Alter Ego przy ul. Wiślanej. Żywność do placówek dla osób w kryzysie bezdomności jest również przekazywane przez Bank Żywności SOS Warszawa.

Łaźnie, noclegownie i ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności

Sukcesywnie tworzymy nowe miejsca, z których mogą korzystać osoby doświadczające kryzysu bezdomności. W tym celu od lipca 2019 r. przy ul. Grochowskiej 111/113 działa placówka, w której znajdują się łaźnia, ogrzewalnia oraz jadłodajnia. Punkt prowadzi na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Planujemy również utworzenie nowych łaźni dostępnych dla osób bezdomnych w kolejnych dzielnicach Warszawy. W dalszym ciągu na terenie Warszawy funkcjonują: - łaźnia przy ulicy Żytniej 1A na Woli, gdzie działa również schronisko dla osób bezdomnych oraz jadłodajnia; - mobilna łaźnia prowadzona na zlecenie miasta, która zmienia miejsce usadowienia dwa razy w roku, obecnie znajduje się przy ulicy Wenedów w Śródmieściu; - punkt sanitarny prowadzony przy wsparciu finansowym Warszawy przez jadłodajnię Św. Ryszarda Pampuri przy ulicy Sapieżyńskiej 3 w Śródmieściu; - noclegownia przy ul. Polskiej 33 z dostępem do sanitariatów. Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań. noclegownia