null

Więcej miejsc w żłobkach w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa osiągnęła właśnie tzw. cel barceloński – 33% proc. gwarantowanych miejsc w żłobkach dla populacji 2 i 3-latków. Liczba oferowanych przez miasto miejsc zwiększyła się w ostatnim roku o 69 %, z 7843 na początku 2019 r. do 13245 obecnie.

Miasto ogłosiło właśnie kolejny konkurs dla przedsiębiorców - właścicieli żłobka, klubu dziecięcego lub prowadzącego punkt dziennego opiekuna. Oferty można składać do 30 kwietnia. Miejsca będą wykupowane przede wszystkim w trzech dzielnicach o największym zapotrzebowaniu: na Bemowie, Pradze-Południe i Woli. W drugiej kolejności konkursy będą dotyczyć dzielnic o wysokim poziomie zapotrzebowania: Mokotowa, Śródmieścia oraz Targówka, a także punktowo w konkretnych lokalizacji w Wawrze (osiedle Marysin Wawerski) i Żoliborzu (osiedle Sady Żoliborskie).

640 wolnych miejsc czeka na dzieci

Od stycznia br. zmieniły się zasady rekrutacji do miejskich żłobków oraz powstał nowy, bardziej przyjazny portal rekrutacyjny (www.zlobki.waw.pl/rekrutacja). Do żłobków przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie dwa warunki: przynajmniej jedno z rodziców mieszka w Warszawie oraz zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (nie dotyczy to dzieci zwolnionych ze szczepień ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza). Obecnie do wzięcia „od ręki” jest 640 wolnych miejsc w sześciu dzielnicach: na Białołęce, Mokotowie, w Śródmieściu, Ursynowie, w Wilanowie i na Woli. Na miejsce w żłobku oczekuje 4876 dzieci (na początku 2019 r. było ich 12 tys.). To, że z jednej strony w Warszawie są wolne miejsca w żłobkach, a z drugiej nadal część rodziców oczekuje na miejsce wynika z faktu, że dla rodziców kluczowa jest lokalizacja. Priorytetem jest, aby każde dziecko mogło uczęszczać do żłobka w dogodnej dla rodziców lokalizacji, a jest nią najczęściej adres blisko domu. Dlatego tak ważne jest precyzyjne planowanie, gdzie zostaną uruchomione nowe punkty żłobkowe. Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.3. Korzystamy z usług blisko domu. Dzieci bawiące się w basenie z piłkami