null

Warszawscy rzemieślnicy – wystawa plenerowa przed Pawilonem ZODIAK

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kowal

„W Warszawskiej Pracowni” to tytuł wystawy plenerowej, którą już od soboty można oglądać na placu przed ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem Architektury przy Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Pracownie szewca, szklarza czy zegarmistrza zawsze były częścią miejskiej przestrzeni,  teraz też nie brakuje ich w wielu dzielnicach stolicy. Wystawa opowiada nie tylko o nich, ale też o tym, co o przyszłości wykonywanej profesji i własnych warsztatów myślą lokalni rzemieślnicy. Ekspozycja dostępna będzie od 1 do 28 maja 2021 roku. Prezentuje 16 wyjątkowych pracowni funkcjonujących w Warszawie.

Stolarz, jubiler, kaletnik to zawody, które towarzyszą nam od lat. W pracowniach powstają niepowtarzalne wyroby ze swoją własną historią. Zakłady rzemieślnicze tworzą także klimat miasta i są potrzebne lokalnym społecznościom. Dlatego podejmujemy wiele działań, że nie zniknęły z mapy Warszawy. Ta wystawa jest jednym z elementów promocji warszawskich mistrzów rzemiosł   - mówi Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Na wystawie wykorzystano zdjęcia z pracowni rzemieślniczych działających w Śródmieściu, na Ochocie, Pradze i w Wawrze. Część fotografii prezentuje także dawne warsztaty znajdujące się na Nowolipkach i Woli.

Widać rosnące zainteresowanie zawodami rzemieślniczymi i tradycyjnymi wyrobami. W dobie globalizacji, kiedy wszystkie produkty są coraz bardziej do siebie podobne, rośnie zapotrzebowanie na produkty dobrej jakości, unikalne, wytwarzane lokalnie - mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Organizatorami wystawy są miasto stołeczne Warszawa i Projekt Pracownie, we współpracy z Muzeum Warszawy oraz zespołem Stowarzyszenia Architektów Polskich (PragaLAB/OpenHeritage).

Wartość, którą niesie za sobą obecność pracowni wytwórczych w mieście jest nieoceniona. Szansa na obcowanie z rzemieślnikami i uczestniczenie w prowadzonych przez nich zajęciach może mieć działanie niemalże terapeutyczne, spoglądamy na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy niż zza biurka czy przez ekran laptopa .– podkreśla Małgorzata Herman, inicjatorka i siła napędowa Projektu Pracownie.

Działanie to wpisuje się w realizację celów: 2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu oraz 2.3. Korzystamy z usług blisko domu.