null

Warszawa z programem zrównoważonej mobilności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobieta stoi przy rowerze, w tle jedzie tramwaj

27 marca Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu zrównoważonej mobilności do 2026 r.” do „Strategii #Warszawa2030”. Za koordynację odpowiada Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Chcemy poprawić jakość poruszania się po mieście wszystkich uczestników ruchu i sprawić, aby system transportowy był efektywny i przyjazny dla jego użytkowników. Dlatego przygotowaliśmy Program zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy, który realizuje cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 – Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego.

Po co program zrównoważonej mobilności?

Osoby, które mieszkają w Warszawie lub miejscowościach obrzeżnych codziennie jeżdżą do pracy, szkoły, sklepów i biur. Sprawny i wygodny system transportowy stanowi warunek zrównoważonego rozwoju miasta.

Chcemy, aby codzienne przemieszczanie się po Warszawie było dla każdej mieszkanki i każdego mieszkańca sprawne i jak najbardziej komfortowe. Dążymy do tego, żeby to ich doświadczenie codziennych podróży i przemieszczania się po mieście było jak najlepsze. Wierzymy, że pomoże w tym „Program zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy”. Zawiera on różne rekomendacje projektowe i wyznacza konkretne cele, które chcemy zrealizować w naszym mieście w najbliższych latach. Mamy nadzieję, że planowane inwestycje wpłyną pozytywnie na efektywność transportu, skrócą czas przejazdu komunikacją publiczną oraz poprawią jakość przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.

Czym jest koncepcja zrównoważonej mobilności?

Koncepcja zrównoważonej mobilności mówi o wyborach komunikacyjnych mieszkańców i ich powiązaniach z różnymi elementami miasta:

  • strukturą urbanistyczną (układ budynków i funkcji w mieście),
  • systemem transportowym (np. drogi, trasy rowerowe i piesze, sieć transportu zbiorowego),
  • jakością przestrzeni publicznych (np. place, ulice, tereny zieleni).

Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie te zależności, możemy tworzyć przyjazne przestrzenie, w których naturalnym i wygodnym wyborem będzie spacer, rower lub komunikacja publiczna. Z samochodu nie musimy wtedy korzystać na co dzień, ale w szczególnych przypadkach. Bo bardziej komfortową i tańszą alternatywą będzie oferta przygotowana przez miasto.

Przy tworzeniu programu mieliśmy na uwadze wymagania zawarte w strategii #Warszawa2030, w tym zwłaszcza:

  • zwiększenie efektywności systemu transportowego,
  • eliminację barier architektonicznych i przestrzennych,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego,
  • realizację działań edukacyjnych wspierających ideę zrównoważonej mobilności,
  • zwiększenie stopnia zhierarchizowania sieci drogowej.

Z zarządzeniem prezydenta nr 621/2024 z 27 marca 2024 r, dokumentem i wszystkimi załącznikami można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.