null

Warszawa rozwija się dzięki współpracy z naukowcami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
panorama Warszawy

Decyzje, które wpływają na rozwój współczesnych miast i umożliwiają poprawianie jakości życia mieszkańców, powinny być podejmowane w oparciu o wiedzę. Bardzo cennym źródłem informacji jest wiedza, która powstaje dzięki współpracy urzędu z naukowcami. Tym bardziej, że Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim w naszej części Europy. Jest tu około 70 uczelni – w zeszłym roku studiowało na nich prawie 227 tys. studentów.

Po pierwsze współpraca 

Warszawa od lat prowadzi działania mające na celu rozwijanie i zacieśnianie współpracy z sektorem nauki. Połączenie sił urzędników oraz naukowców przynosi obustronne korzyści. Samorząd zyskuje dostęp do wiedzy ułatwiającej podejmowanie działań i decyzji związanych z rozwojem oraz codziennym funkcjonowaniem miasta. Naukowcy natomiast mogą tworzyć praktyczne rozwiązania, które są wykorzystywane w realnych działaniach miasta.

Współpraca przynosi najwięcej korzyści, gdy wynika ze wspólnego poszukiwania wiedzy w danym obszarze. Stolica jest inspiracją do badań w wielu dziedzinach. W Cyfrowej Bibliotece Urzędu m.st. Warszawy można znaleźć blisko 400 publikacji naukowych związanych z Warszawą, ale także – dotyczących zagadnień miejskich – artykułów i raportów z ostatnich lat.

Naukowców niewątpliwie zachęca możliwość prowadzenia projektów badawczych, które mają praktyczne zastosowanie w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Dodatkowo, specjalnie z myślą o młodych badaczach, stworzyliśmy w Urzędzie m.st. Warszawy stypendia i konkursy, w których ich prace są nagradzane. Dzięki temu wysiłek włożony w działalność naukową premiowany jest także nagrodami pieniężnymi.

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

To program, w którym przyznajemy stypendia młodym naukowcom mającym pomysł na badanie dotyczące Warszawy. Obszary do badań zgłaszają biura urzędu, które potrzebują dodatkowej wiedzy, aby skuteczniej wykonywać swoje zadania, np. w obszarze architektury, edukacji czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jednym z projektów powstałych w trakcie programu jest stworzenie przez stypendystkę Magdalenę Pilarską narzędzia wspierającego działania urzędników odpowiedzialnych za plany miejscowe, analizy przestrzenne czy opracowania urbanistyczne. Dzięki jej pracy powstał system, który automatycznie wykrywa i pokazuje zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Są one widoczne na trójwymiarowej mapie, opracowanej na podstawie zdjęć lotniczych. Więcej o projekcie czytaj w artykule.

Przykłady innych ciekawych prac naukowych przeprowadzonych dzięki programowi stypendialnemu to:

  • propozycje na zagospodarowanie odpadów z targowisk i centrów lokalnych,
  • badanie współpracy organizacji pozarządowych i miasta,
  • możliwości wprowadzenia w Warszawie elementów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Łącznie w trzech edycjach stypendiów swoje projekty badawcze zgłosiło 130 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 12 osób.

Zapraszamy na stronę Stypendia dla doktorantów, gdzie można obejrzeć serię krótkich filmów, w których doktoranci opowiadają o swoich projektach badawczych.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy

Przyznawana jest za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miasta. O nagrodę ubiegają się autorzy prac obronionych na warszawskich uczelniach. W konkursie biorą udział przedstawiciele różnych specjalności, od architektury poprzez inżynierię środowiska, planowanie przestrzenne, kulturę, transport, historię i wiele innych. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku i od tego czasu na listę laureatów trafiło 48 naukowców. Listę ich prac można znaleźć w zakładce Nagroda Prezydenta.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skąd naukowcy wiedzą, w jakich tematach mogą przygotować projekty dla miasta i skąd czerpać inspirację? Prowadzimy Giełdę zagadnień badawczych – jest to zebrane w jednym miejscu zapotrzebowanie badawcze m.st. Warszawy. Dwa razy do roku aktualizujemy i przedstawiamy obszary, w których urzędnicy poszukują aktualnej wiedzy i rozwiązań popartych badaniami naukowymi. Dzięki giełdzie naukowcy zyskują możliwość uwzględnienia wyzwań miasta w swojej pracy badawczej lub dydaktycznej. Niebawem ruszą kolejne edycje „Stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów” oraz konkursu o Nagrodę Prezydenta.

W urzędzie, w Biurze Strategii i Analiz, działa zespół ds. współpracy z nauką. Jest on punktem kontaktowym dla naukowców, którzy szukają inspiracji lub informacji o Warszawie potrzebnych do badań naukowych albo zajęć ze studentami. Rolą zespołu jest także pośredniczenie w nawiązaniu kontaktów, podejmowaniu współpracy między naukowcami i urzędnikami oraz wspieranie wymiany wiedzy eksperckiej. Więcej informacji na stronie internetowej.