null

Warszawa rozbudowuje kompleksowy system monitoringu jakości powietrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stolica ogłosiła przetarg na drugą referencyjną stację monitoringu jakości powietrza. Miasto analizuje również zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, który poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie 170 czujników pomiaru stężenia zanieczyszczeń.

Pierwsza stacja pojawi się do końca lipca przy ul. Grochowskiej. Druga, na budowę której ogłoszono przetarg, stanie do końca bieżącego roku przy al. Solidarności, niedaleko pl. Bankowego.  Obie stacje zostaną wybudowane w standardzie Państwowego Monitoringu Środowiska i wesprą ten system. Obecnie dane o jakości powietrza w Warszawie pozyskiwane są z systemu pomiarowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), obejmującego na terenie Warszawy sześć stacji referencyjnych, które wykonują pomiary automatyczne.

170 czujników mierzących jakość powietrza

Celem ogłoszonego w maju dialogu technicznego, poprzedzającego przetarg na dostawę i uruchomienie 170 czujników wraz z oprogramowaniem jest pozyskanie z rynku informacji, które pozwolą doprecyzować specyfikację istotnych warunków zamówienia. To umożliwi ostateczne zakończenie prac nad dokumentacją, aby jak najszybciej uruchomić procedurę przetargową. Wykonawca systemu będzie odpowiedzialny też za zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej, a także aplikacji mobilnej. Czujniki zostaną zamontowane we wszystkich dzielnicach Warszawy (minimum 100 sztuk) i na terenach ok. 20 gmin ościennych. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej - w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu kilku tygodni.

Warszawa coraz dokładniej bada jakość powietrza

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 170 czujników jakości powietrza będą prezentowane w Warszawskim Indeksie Powietrza oraz w aplikacji mobilnej. Aktualny stan jakości powietrza będzie przedstawiany w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Powstanie kompletny system informowania o jakości powietrza, dzięki któremu mieszkańcy otrzymają rzetelną, aktualną informację o stanie powietrza. Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym. Więcej informacji Lokalizacja czujników i stacji monitorujących jakość powietrza