null

Warszawa pomaga w spłacie zadłużenia w lokalach miejskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa II edycja programu „Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych”, w ramach której można uzyskać umorzenie na poziomie 60 proc. kwoty zadłużenia. Uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy miasta może być nawet kilkanaście tysięcy lokatorów.

Restrukturyzacja zadłużenia jest miejskim narzędziem pomocy istniejącym od niedawna. Polega na zmniejszeniu zadłużenia z tytułu czynszu w mieszkaniu komunalnym. Możliwe to jest poprzez częściowe umorzenie istniejącego długu. Umorzenie może wynieść nawet 60 proc. kwoty zadłużenia.

Dotychczas z II edycji programu skorzystało 3 550 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne na ponad 85 mln zł długu. Prawie 5 000 osób złożyło wnioski, deklarując chęć przystąpienia do programu.

I edycja programu

Pierwsza pilotażowa edycja tego programu została zrealizowana w latach 2015-2019. Zawarto wówczas 3 355 zawartych umów restrukturyzacyjnym, które zakończyły się prawidłowo w 2 144 przypadkach. Umowy dotyczyły zadłużenia na kwotę 43 mln zł, a dzięki restrukturyzacji udało się przywrócić umowy najmu mieszkania komunalnego w 317 przypadkach.

Krótki okres obowiązywania I edycji programu (4 lata) powodował, że nie wszyscy zainteresowani mogli z niego skorzystać. Dlatego powstał nowy program oddłużeniowy, który obecnie jest realizowany do 30 grudnia 2030 roku.

Kto może skorzystać

Z programu mogą skorzystać warszawiacy, którzy mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno, gdy jeszcze zajmuje mieszkanie komunalne (tym również takie na podstawie najmu socjalnego), jak i w sytuacji, gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Program jest również skierowany do tych osób, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Warunki udziału w programie

Przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia mogą osoby, które takowe posiadały na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie pozwala na skorzystanie z tego narzędzia). Wnioski można składać do 29 czerwca 2021 r. do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwo w budynku.

Rodzaje restrukturyzacji

Zadłużenie poprzez częściowe umorzenie może być spłacone w jeden z czterech wariantów.

Tzw. forma podstawowa jednorazowa, czyli spłata 40 proc. długu w ciągu 3 m-cy od zawarcia umowy, a pozostałe umorzenie 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone.

Druga forma to podstawowy ratalny. W tym przypadku do spłaty jest 60 proc. długu w ratach w okresie do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 tys. zł lub do 10 lat przy wyższych długach. Zadłużenie zostanie umorzone w 40 proc.

Trzecia forma restrukturyzacji skierowana jest do dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną. Do spłaty jest 40 proc. zadłużenia w ratach przy umorzenie 60 proc. długu. Wariant ten umożliwia umorzenie znacznej kwoty długu dla osób, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Ostatni specjalny rodzaj restrukturyzacji jest przeznaczony dla osób solidarnie odpowiadających za długi. Do spłaty w ratach w tym przypadku jest  60 proc. „swojej” części długu (wyliczenie wg. Wzoru), a zwolnienie z konieczności uregulowania 40 proc. długu. Z tego wariantu mogą skorzystać mieszkańcy borykający się z solidarną odpowiedzialnością za dług. Narzędzie to dotyczy tylko szczególnych przypadków kwalifikujących się na indywidualną formę pomocy, np. wysokie długi odziedziczone „nieświadomie” przez dzieci, uczące się jeszcze, nieposiadające stałych dochodów; a także wysokie długi w rodzinach z problemami społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.

Uwaga! Na złożenie wniosku pozostało jeszcze tylko 3 miesiące. Więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań.