null

Warszawa podpisała porozumienie o współpracy z SGGW

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porozumienie podpisane we wtorek, 9 marca, przez Rafała Trzaskowskiego - prezydenta m.st. Warszawy oraz rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wzmocni dotychczasową współpracę miasta ze środowiskiem naukowców i ekspertów uczelni.

Jak podkreślił prezydent Trzaskowski, SGGW od wielu lat aktywnie uczestniczy w inicjatywach podejmowanych przez miasto, a studenci uczelni są w gronie laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju stolicy.

– Porozumienie, które dzisiaj zawarliśmy z SGGW, jest ukoronowaniem naszej dotychczasowej, wieloletniej współpracy, a jednocześnie rozpoczyna jej nowy etap. Podobnie jak w przypadku innych dużych miast, najbliższe lata przyniosą w rozwoju Warszawy wiele wyzwań – takich jak ochrona środowiska w obliczu zmian klimatu, zapewnienie dostępu do żywności i wody, projektowanie przestrzeni przyjaznej i dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Chcemy mierzyć się z tymi wyzwaniami, mając u boku najlepszych ekspertów w kraju – podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski. – Zachęcam również społeczność akademicką, zwłaszcza studentów i doktorantów, do kierowania swoich zainteresowań badawczych w stronę Warszawy. W tym celu ustanowiłem Nagrodę Prezydenta za najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju Warszawy. Studenci z SGGW już teraz odnoszą w tym konkursie ogromne sukcesy - spośród 40 laureatów nagrodzonych w dotychczasowych pięciu edycjach, aż 8 osób broniło prace właśnie na tej uczelni – dodaje.  

Dotychczas Warszawa podpisała porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Warszawskiem (2017 r.) oraz Szkołą Główną Handlową (2019 r.).

Współpraca miasta z ekspertami SGGW

Od 2007 roku zespół ekspertów z SGGW wspiera merytorycznie miejską kampanię „Wiem, co jem” na rzecz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. W ramach akcji Warszawa wyznacza standardy organizacji żywienia w placówkach oświatowych, edukuje oraz wspiera dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli. Miasto podejmuje również działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu opracowującego jadłospisy i przygotowującego posiłki oraz bada organizację żywienia w warszawskich placówkach oświatowych. 

We współpracy z ekspertami SGGW powstaje również program ochrony środowiska. Nowy dokument obejmie kluczowe obszary, m.in.: jakość powietrza i ochronę klimatu, hałas, gospodarowanie wodami, ochronę powierzchni ziemi przed degradacją, gospodarowanie odpadami, świadomość ekologiczną mieszkańców, partycypację społeczną, edukację ekologiczną oraz adaptację do zmian klimatu (http://2030.um.warszawa.pl/ochrona-srodowiska/).

Naukowcy z SGGW uczestniczą też jako eksperci w przygotowaniu polityki żywnościowej m.st. Warszawy. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. Polityka żywnościowa ma określić kierunki rozwoju systemu żywnościowego dla Warszawy. Chodzi o to, aby miasto było w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości żywności w przystępnych cenach, jednocześnie ograniczając straty żywności, wody i energii, zmniejszając ilość odpadów i wykorzystując po przetworzeniu w gospodarce cyrkulacyjnej (https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/ruszy-y-prace-nad-polityk-ywno-ciow-warszawy).

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.