null

Warszawa miastem innowacji – początek konsultacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
spotkanie konsultacyjne

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Program generujemy innowacje”. To jeden z gospodarczych programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 12 maja 2021 roku. Szczegóły na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/generujemy_innowacje

„Program generujemy innowacje” będziemy realizować  do 2025 roku. Jego celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tworzenia i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych oraz społecznych . Chcemy przy tym  wykorzystywać i usprawniać współpracę podmiotów publicznych, biznesowych, naukowych oraz  z obszaru kultury.

Innowacje przyczyniają się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, podnoszą jej konkurencyjność, wpływają na rozwój regionu. Warszawa chce być miastem zapewniającym najlepsze warunki  do rozwoju śmiałych i oryginalnych pomysłów, w którym działa zintegrowany ekosystem innowacji. Chcemy reagować na zmiany i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, a także wprowadzać nowatorskie metody zarządzania.

„Program  generujemy innowacje”  kierujemy przede wszystkim do warszawskich twórców i innowatorów – przedstawicieli startupów, firm kreatywnych i innowacyjnych, naukowców, artystów i twórców kultury. Wśród jego adresatów są również pracownicy administracji samorządowej m.st. Warszawy oraz korporacje, uczelnie i instytuty badawcze, instytucje kultury oraz instytucje otoczenia biznesu.

- Warszawa jest idealnym miejscem do rozwoju innowacyjności i kreatywności. W stolicy funkcjonuje największe w kraju zaplecze edukacyjne z dużą liczbą ośrodków badawczych i uniwersytetów. Mieszka tu wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, działa wiele firm z innowacyjnych branż, startupy mogą liczyć na wysoką dostępność finansowania, poziom nakładów na badania i rozwój jest wysoki w porównaniu do reszty kraju – wymienia Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy. - To są nasze atuty. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego stworzyliśmy program, który ma to ułatwić i sprawić, że Warszawa stanie się znaczącym ośrodkiem na europejskiej mapie innowacyjności – dodaje Zdrodowska.

W pracach nad projektem uczestniczyli przedstawiciele warszawskiego samorządu, stołecznych instytucji otoczenia biznesu, uczelni, firm oraz środowiska startupowego.

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 6 maja 2021 roku o godzinie 18:00  na kanale Konsultacje społeczne Warszawa - YouTube  - z uwagi na ograniczenia pandemiczne.