null

Szkoły, przedszkola i żłobki zaoszczędzą energię

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stolica zinwentaryzuje ponad 700 budynków, w których znajdują się szkoły, przedszkola i żłobki. Planowane są też działania termomodernizacyjne i wdrożenie systemu zarządzania energią. Miasto stawia na efektywność energetyczną i rozwiązania przyjazne środowisku.

Kompleksowa inwentaryzacja obejmie 719 budynków – będą sprawdzane w nich instalacje, badany stan urządzeń i identyfikowane problemy eksploatacyjne oraz poziom zużycia energii. Specjaliści ocenią też potencjał zmniejszenia zapotrzebowania obiektów na energię. Analiza umożliwi skompletowanie danych niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania energią według normy ISO EN-PN 50001:2018-09 „Systemy zarządzania energią”. Planowana do maja 2021 r. inwentaryzacja pozwoli miastu zgromadzić i uaktualnić wiedzę o stołecznych budynkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie inteligentnych narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych, które pomogą zarządzać obiektami – ograniczą zapotrzebowanie na energię i zmniejszą emisję gazów cieplarnianych. Stolica już od 2013 r. monitoruje gospodarowanie energią elektryczną, ciepłem, gazem i wodą w oparciu o bazę, zawierającą informacje o 1939 budynkach i lokalach należących do jednostek organizacyjnych Warszawy. Budynki te posiadają łącznie 2218 punktów poboru energii elektrycznej, 805 węzłów cieplnych i 850 punktów poboru gazu. Dzięki analizie zużycia i kosztów energii co roku udaje nam się m.in. obniżyć jednostkowy koszt energii elektrycznej, jak również zoptymalizować moc zamówionej energii i zweryfikować taryfy. W ciągu ostatnich sześciu lat przyniosło to istotne oszczędności w kosztach energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody – łącznie zmniejszyliśmy wydatki o ok. 11 mln zł. Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.  szkoła