null

Stypendia artystyczne na 2020 r. przyznane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, przyznał stypendia artystyczne 53 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Miasto przeznaczyło na ten cel blisko 1,9 mln zł.

W tym roku do stołecznego ratusza wpłynęło 485 wniosków w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film. Część projektów znalazła się w kategorii upowszechnianie kultury i opieka nad zabytkami. Ostatecznie komisja przyznała 16 stypendiów półrocznych oraz 37 całorocznych. System stypendialny m.st. Warszawy pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom, którzy nie reprezentują żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Stypendia przyznawane są w różnorodnych dziedzinach sztuki (film, literatura, muzyka, taniec teatr, sztuki wizualne) oraz za upowszechnianie kultury i opiekę nad zabytkami. W zeszłym roku po raz pierwszy wprowadzone zostały dwa programy – mentoringowy i animacyjno-szkoleniowy, których celem było wsparcie stypendystek i stypendystów na rynku sztuki i rynku sektorów kreatywnych, a także pomoc w kształtowaniu „miękkich” kompetencji (organizacyjnych, prawnych), podniesienie umiejętności promocyjno-marketingowych czy przekazanie wiedzy o możliwościach pozyskania środków na działalność artystyczną. Więcej o programie stypendialnym tutaj. Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Plakat