null

Senior aktywny na emeryturze z Senioralnym Biurem Karier

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” działa Senioralne Biuro Karier. Jest odpowiedzią na potrzeby firm poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i potencjał.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy: "Dziś uruchamiamy kolejną inicjatywę dla aktywnych seniorów, bo w tych w Warszawie mamy mnóstwo. Otwieramy specjalnie dla nich biuro karier. W Warszawie jest bardzo niski stopień bezrobocia, chcemy aby seniorzy, którzy chcą nadal pracować, mogli tu zaleźć odpowiednią dla siebie ofertę." Europejskie statystyki pokazują, że w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wynoszący 46%, podczas gdy np. w Danii czy Norwegii pracuje ich 70-80% (źródło Eurostat). Warszawa jest największym rynkiem pracy w Polsce. Miasto podejmuje działania sprzyjające aktywizacji społecznej oraz integracji seniorów z pozostałymi grupami wiekowymi. Jednym z ważniejszych zagadnień jest aktywizacja zawodowa osób starszych. Działalność zawodowa na emeryturze pomaga znacznie dłużej zachować samodzielność we wszystkich sferach życia. Aktywizacja seniorów i zachęcanie ich, aby znów stali się aktywnymi uczestnikami rynku pracy ma też inny wymiar. W sytuacji gdy stopa bezrobocia na warszawskim rynku pracy wynosi już tylko 1,3 proc. poszukiwanie nowych pracowników, także wśród osób, które niedawno przeszły na emeryturę jest koniecznością. Statystyki pokazują w perspektywie najbliższych 30 lat znaczny przyrost osób w wieku poprodukcyjnym. Tę ogólnopolską tendencję widać także w Warszawie, gdzie w 2050r. na milion osób w wieku produkcyjnym będzie przypadało 500 tys. emerytów. Jednym ze sposobów jest zatrudnianie osób starszych. Zarządzanie wiekiem to dziś dla wielu firm konieczność podyktowana niekorzystnymi zmianami demograficznymi. Inwestycja w dojrzałych pracowników oraz przekazywanie wiedzy między pokoleniami, są budulcem wielu dobrze funkcjonujących zespołów, otwartych na rozwiązania uwzględniające potrzeby osób w każdym wieku. Osoba starsza posiada wiedzę branżową i życiową, którą może wspierać młodszych pracowników. Młodsi zaś często wspierają starszych w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, są ich przewodnikami po świecie nowych technologii i rozwiązań. W ostatnich latach zmienia się nie tylko wizerunek osób starszych jako atrakcyjnych dla pracodawcy, ale też i obraz zaangażowanego w procesy społeczne pracodawcy, świadomie kształtującego dobór zróżnicowanej kadry. Aktywizacja i kreowanie możliwości twórczego oraz zawodowego zaangażowania seniorów to jeden z celów jaki będzie realizowany przez miasto w ramach strategii rozwoju Warszawy do roku 2030.

Pierwsze takie miejsce w Warszawie

Senioralne Biuro Karier to nowe miejsce w Warszawie, w którym osoby na emeryturze znajdą oferty pracy przygotowane specjalnie dla nich oraz uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy, a pracodawcy wykwalifikowanych kandydatów do zatrudnienia. W Senioralnym Biurze Karier (SBK) osoby na emeryturze:
  • mogą uzyskać informacje o ofertach pracy przygotowanych specjalnie dla nich;
  • uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy,
  • skorzystają z konsultacji z doradcą zawodowym,
a pracodawcy:
  • będą mieli możliwość znalezienia wykwalifikowanych, zmotywowanych, doświadczonych kandydatów do pracy;
  • dzięki inwestycji w dojrzałych pracowników i przekazywaniu wiedzy między pokoleniami, będą mogli budować dobrze funkcjonujące zespoły, otwarte na rozwiązania uwzględniające potrzeby osób w każdym wieku.
Miasto wspierając obie strony daje szansę seniorom na dłuższą aktywność na rynku pracy i większe zarobki, a pracodawcom realne możliwości znalezienia doświadczonego pracownika. Więcej informacji Prezydent Warszawy w senioralnym biurze karier